logo yeni

DANIŞTAY'DAN ÖYP İLE İLİŞİĞİ KESİLENLERE İLİŞKİN KARAR

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

adaletDanıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2015/1112E. sayılı kararı ile ÖYP kadrosu ile ilişkileri kesilenlerin, lisansüstü eğitimle de ilişiklerinin kesileceğine ilişkin YÖK kararının yürütmesini durdurdu.

YÖK Genel Kurulu; 12.02.2015 tarihli kararı ile “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar”ın öğrenim süresini düzenleyen 10. maddesinin 4. fıkrasında “YÖK tarafından ilan edilen lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirilen araştırma görevlilerinin ÖYP kadrosu ile ilişiklerinin kesilmesi halinde lisansüstü eğitimle de ilişikleri kesilir” şeklinde bir değişiklik yapmıştı.

Eğitim-Sen tarafından açılan davada verilen kararda şu gerekçeye yer verildi:

“Her ne kadar davalı idare tarafından dava konusu kararın öğretim üyesi yetiştirme programının uygulanmasında ortaya çıkan suiistimallerin önlenmesi amacıyla tesis edildiği belirtilmiş ise de, söz konusu düzenleme, istisnai bir uygulama olan öğretim üyesi yetiştirme araştırma görevlisi kadrolarına bağlı olarak lisansüstü eğitime başlayan öğrenciler ile yürürlükteki mevzuatta düzenlenen diğer usul ve esaslar çerçevesinde bu statüyü kazanan öğrencilerin farklı hukuki esaslara tabi olmasına sebebiyet verdiği gibi, öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında lisansüstü eğitimini yapan araştırma görevlilerinin elde ettikleri bu hakkın, idarenin tek taraflı ve tedbir amaçlı iradesi ile engellenmesi sonucunu da doğurduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda Anayasa'nın kimsenin, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağına ilişkin hükmü ile Avrupa İnsan hakları Mahkemesinin Sözleşme’ye taraf bir ülkenin kendi egemenliği altında olan kişileri halihazırda mevcut olan eğitim kurumlarına erişim hakkından hukuka aykırı olarak mahrum bırakamayacağı ve bu hakkın yükseköğretimi de kapsadığı yönündeki kararları gözönünde bulundurulduğunda, Anayasa ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi ile koruma altına alınan eğitim hakkından yoksun bırakılma sonucunu doğuran dava konusu işlemde, sebep ve konu unsurları yönlerinden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”

Karar

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.