logo yeni

ÖYP'NİN BAŞKA ÜNİVERSİTEDE DOKTORA TALEBİNİN REDDİ MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

adalet4Kayseri 1. İdare Mahkemesi, Eğitim-Bir-Sen üyesi olan bir ÖYP araştırma görevlisinin lisansüstü doktora eğitimini tamamlamak için kadrosunun bulunduğu üniversiteden başka bir üniversiteye 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca “görevlendirme yapılması” talepli başvurusunun reddine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme yürütmeyi durdurma kararının gerekçesine ise şöyle yer verdi:

“… 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi, öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadrolarının, araştırma veya doktora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye geçici olarak tahsis edilebilmesine imkan sağlamaktadır.

Ayrıca, araştırma görevliliği kadrosu öğretim üyeliğinin kaynağını oluşturduğundan, öğretim elemanı olarak yetiştirilmek üzere başka bir üniversiteye lisansüstü eğitim yapmak üzere görevlendirilen araştırma görevlilerinden doktora payesi alanların, bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine dönecekleri ve eğitim-öğretim süresi kadar mecburi hizmeti yerine getirmek zorunda bulundukları açıkça kurala bağlanmıştır. 

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının lisans ve yüksek lisans eğitimini Türkçe Eğitimi Bölümü’nde tamamladığı ve halen ….. Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptığı, ….. Üniversitesi'nde davacının alanı olan Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda ise doktora programının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının, davalı idare tarafından ileride hizmetinden öğretim görevlisi olarak faydalanmak için araştırma görevlisi kadrosuna atamasının yapıldığı, davacının doktora eğitimini tamamlamadığı için derslere giremediği, ….. Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde kabul edildiği doktora programının alam ile i ilgili olduğu, bu programı tamamladıktan sonra, davalı idarede öğretim görevlisi olarak hizmet vereceği anlaşıldığından, davacının doktora eğitimine devam etmesini engelleyici nitelikteki; dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Mahkeme kararı

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.