logo yeni

4/C PERSONELE HARCIRAH ÖDENMESİ HAKKINDA KARAR

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

adaletAydın 2. İdare Mahkemesi, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında görev yapmakta olan bir personele sürekli görev yolluğu ödenememesine ilişkin işlemi iptal etti.

Olayda, Aydın ili Karacasu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında görev yapmakta iken Aydın ili Didim İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne görevlendirilen davacıya sürekli görev yolluğu ödenmesi talebi idare tarafından reddedilmişti.

İdare savunmasında, geçici personelin ücret, tazminat, çalışma saatleri, izin gibi haklarım düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı'nın 7.maddesinde, geçici personele bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenmeyeceğinin belirtildiği, davacıya yolluk ödenmesine imkan bulunmadığı ve tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu savunmasında bulunmuştu.

Aydın 2. İdare Mahkemesi kararının gerekçesinde, “657 sayılı Kanunda, kamu hizmetlerini yürütecek kişiler içinde, geçici personele de yer verildiği, yapılan süreli sözleşmelerle çalıştırılan geçici personelin, sözleşme süresi içerisinde yerine getirdiği görevin kamu hizmeti olduğu ve geniş anlamda kamu görevlisi statüsünde bulunduğu hususları dikkate alındığında; davacının 6245 sayılı Harcırah Kanunun hükümleri bakımından naklen atanan personel konumunda olduğunun kabulü gerekmektedir.

Bu durumda yukarıda yer alan açıklamalar 'doğrultusunda, geçici personel olarak görev yapan davacının yürüttüğü hizmetin kamu görevi olduğu ve davacıya diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi nakil hakkının tanındığı ve yapılan işlemle memuriyet mahalli ve görev yeri değiştiğinden dolayı, yukarıda anılan 657 sayılı Yasa hükmü ile Harcırah Kanunu hükümlerine göre davacının katlanmak zorunda kaldığı zorunlu giderlere karşılık olarak harcırah ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı” ifadelerine yer verdi.

İlgili karar:

dy1dy3

dy2

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.