logo yeni

4/C PERSONELİN 2015 YILI HİZMET SÖZLEŞMELERİNE AÇIKLIK GETİRİLDİ

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

imzaDevlet Personel Başkanlığı 4/C statüsüne tabi olarak istihdam edilen geçici personelin, 2015 yılı hizmet sözleşmelerinin imzalanması ile ilgili konulara açıklık getirdi.

Bşkanlıktan konuya ilişkin gönderilen yazıda, "Başkanlığımıza intikal ettirilen yazılı ve sözlü müracaatlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici personele ilişkin 4/C maddesinde son yapılan düzenleme çerçevesinde geçici personel ile 2015 yılı için hizmet sözleşmesi imzalanıp imzalanmayacağı ve geçici personel istihdamına ilişkin bazı hususlarda tereddütler oluştuğu anlaşılmıştır."  denilerek, şu açıklamalara yer verildi:

"Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkrada; 'Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.' hükmü yer almaktadır.

Bahse konu Kanun hükmünün gereği olarak hazırlanan Bakanlar Kurulu Karar Taslağı Başbakanlığa sunulmuştur.

Bu çerçevede;

1)    2014 yılında imzalanan hizmet sözleşmeleri 31/12/2014 tarihine kadar uygulanacaktır.

2)  Bahse konu Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girmesini müteakip geçici personel ile 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan tip sözleşme örneğine uygun olarak yeni bir sözleşme imzalanacaktır.

3)  Mezkur maddenin ikinci fıkrası gereğince bu kapsamdaki geçici personelin yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdamları yasal yükümlülük olduğundan bundan sonra geçici personel, yeni bir sözleşme imzalanmadan mevcut sözleşmeleri ile yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanıncaya kadar istihdam olunmaya devam edilecektir.".

Devlet Personel Başkanlığı verdiği görüşle 4/C statüsündeki personeliln 2015 yılı hizmet sözleşmelerine açıklık getirirken, bu personele ek ödeme verlmesine dair herhangi bir hususa değinmediği görüldü.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.