logo yeni

4/B SÖZLEŞMELİ VE 4/C GEÇİCİ PERSONELİN REFAKAT İZNİ HAKKI VAR MI?

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

refakatKamu çalışanlarının bazılarına; bazı yakınlarının ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanması hallerinde, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın refakat izni verilebilmektedir.

Refakat izni

Devlet Memurları Kanunu; memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verileceğine ve gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar uzatılacağına hükmetmiştir.

Özel düzenlemelerinde izin haklarının 657 sayılı Kanuna tabi personel için öngörülen şekilde olacağına hükmedilen diğer kamu görevlileri için de refakat izni kullanımı mümkün olabilmektedir.

4/B ve 4/C personelin durumu

-“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da, sözleşmeli personelin kullanabileceği izinlerden söz edilirken; yıllık izin, doğum izni, süz izni, mazeret izni, sağlık izni ve hastalık izninden söz edilmiş, ancak sözleşmeli personelin refakat izni kullanabileceğine ilişkin herhangi bir hükme ise yer verilmemiştir.

-"Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"da 4/C personelin izin hakları düzenlenirken; çalıştıkları her ay için verilecek ücretli izinden, hastalık izninden, mazeret izninden, doğum izninden, süt izninden söz edilmiş, ancak geçici personelin refakat izni kullanabileceğine ilişkin herhangi bir hükme ise yer verilmemiştir.

Öte yandan, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda, bu Kanun kapsamındaki sözleşmeli personel için ““Sözleşmeli personelin izinleri hususunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, refakat izni talepleri kurumları tarafından reddedildiği için konuyu yargıya taşıyan sözleşmeli personelin dava kazandığı durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Sözleşmeli personele refakat izni verilmesi yönünde değerlendirme yapılan Mahkeme kararlarında, 4/B'ye göre çalışan kamu görevlilerinin kendi mevzuatında açık hüküm bulunmadığı durumlarda, kıstas hüküm olarak "kadrolu memurlara" uygulanan hükümlerin dikkate alınması ve kıstas olarak uygulanması ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, mevcut düzenlemelere göre;

-4/B sözleşmeli personele ve 4/C geçici personele, yakınlarının ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanması hallerinde refakat izni verilmesinin mümkün olamayacağını,

-Özel düzenlemelerinde, izin haklarının 657 sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacağı yönünde hüküm bulunan sözleşmeli personelin ise ücret ve özlük haklarına dokunulmaksızın refakat izni kullanabileceklerini

değerlendirmekteyiz.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.