logo yeni

GEÇİCİ PERSONELİN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ KONUSU

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

fazla-calismaArdahan milletvekili Ensar ÖĞÜT verdiği soru önergesi ile “Toplu Sözleşmeden doğan haklarla Geçici Personele fazla mesai hakkı verildi, bu hakkın uygulanmasına neden başlanılmadı?” sorusunu yöneltmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK imzasıyla verilen cevapta konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Anayasanın 53’üncü maddesinin beşinci fıkrasında; “Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, Anayasanın 128’inci maddesinin ikinci fıkrasında da; memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülüklerinin, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği belirtilerek, “Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin düzenlemeler, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca yapılan karşılıklı müzakereler ile yürütülen toplu sözleşme süreci sonucunda belirlenmekte ve taraflarca imzalanan toplu sözleşme kanun hükmünü haiz bulunmaktadır.

Bu çerçevede; 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklara ilişkin düzenlemeler “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2’nci Dönem Toplu Sözleşme” ile belirlenmiştir. Anılan toplu sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik ikinci kısmının birinci bölümünün 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında da; “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 12.12.2012 tarihli ve 2012/4102 sayılı, 17.12.2012 tarihli ve 2012/4126 sayılı ve 20.12.2012 tarihli ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.” hükmü yer almakta olup, söz konusu hükmün uygulanmasına yönelik olarak ayrıca bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır."

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.