logo yeni

KADRO BEKLEYENLER İÇİN BAKAN NE DEDİ?

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

soru2Kadro bekleyen vekil ebe, hemşire, imam, aile sağlığı merkezi personeli ve usta öğreticiler ile 4/C geçici personel ve üniversite mezunu işçilere kadro verilmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklama yapıldı.

Milletvekili Ahmet Duran BULUT, verdiği bir soru önergesinde; 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışanlar, vekil olarak görev yapan ebe, hemşire, imam, aile sağlığı merkezi personeli ve usta öğreticiler ile yüksek öğrenim mezunu işçilerin kadroya geçirilmesi konusunda ne tür çalışmalar yapıldığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’e sormuştu.

Bu soru önergesine cevap niteliğinde hazırlanan ve Bakan ÇELİK imzasını taşıyan açıklamada şöyle denildi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde dört farklı istihdam türüne yer verilmiştir. Bunlar sırasıyla memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilerdir. Ayrıca mezkur Kanunun 86 ncı maddesinde, "Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imamhatiplik ve müezzin kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir." hükmüne yer verilerek kamu hizmeti gereği ihtiyaç duyulması halinde belirli kadrolarda açıktan vekil çalıştırılabilmesine imkan tanınmıştır.

Sonuç olarak sözleşmeli personel ve geçici personel statüleri ile açıktan vekil atanması hususuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer verilmiştir. Mezkur statülerde istihdam edilen personelin, sosyal hakları, çalışma şartları ve süreleri ile aylıkları, ekonomik kalkınma programı ve bütçe imkanları çerçevesinde tespit edilmektedir. Söz konusu personelin ya da yüksekokul mezunu işçilerin memur kadrolarına atanmasına ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde yürütülen özel bir kanun çalışması mevcut bulunmayıp, Ülkemizin refah seviyesindeki artışa paralel olarak bütün çalışanların sosyal ve özlük haklarında iyileşme yapılabilecektir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.