logo yeni

4/C PERSONELİN HAKLARI VE KADROYA GEÇİRİLMESİ KONUSUNDA GELİNEN AŞAMA

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

kadro24/C personelin yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, kadroya geçirilmeleri ve diğer çalışanların yararlandıkların haklardan yararlandırılmaları konusunda hangi çalışmaların yapıldığı sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından cevap verildi.

Konuya ilişkin olarak Milletvekili Ahmet Duran BULUT tarafından verilen soru önergesine cevap niteliğinde hazırlanan ve Bakan Faruk ÇELİK imzasını taşıyan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında çalışan Geçici personel, her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen ücretlerle genel sağlık sigortası kapsamında yer almakta, bunun yanında sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik hakkına sahip olmaktadır.

-Ayrıca, Devlet memurları ile aynı kuramlarda ve aynı mesai düzeni içerisinde görev yapmaktadır.

-Bir mali yılda 11 ay 28 gün çalıştırılan geçici personelin, çalıştığı her ay için 2 gün olmak üzere toplam 22 gün ücretli izin hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, doğum, evlilik ve ölüm halleri ile diğer mazeretlerde izin hakları bulunmaktadır.

-Kendileri sözleşmelerini feshetmedikçe ve çalıştıkları kuramlarla imzaladıkları sözleşmeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı bir davranışları olmadıkça emeklilik hakkını elde edene kadar sözleşmeleri feshedilmemektedir. Kurum içi iller arası yer değişikliği mümkün bulunmaktadır.

-Geçici personel statüsünde çalışan personel için görevde yükselme imkanı bulunmamakla birlikte aldıkları ücretler öğrenim durumuna göre belirlenmekte olup, ayrıca Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenmektedir.

-Bir mali yılda 11 ay 28 gün çalıştırılmakta olduğundan mevsimsel veya dönemsel olarak çalıştırılmaları veya bu şekilde bir muamele görmeleri mümkün bulunmamaktadır.

-03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar ile, 1992 yılından itibaren özelleştirme işlemleri sebebiyle iş akitleri feshedilerek işsiz kalanlar ile bu kararı müteakip işsiz kalacak işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmeleri amacıyla söz konusu personelin kamu kuramlarında 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre geçici personel olarak atanmalarına imkan sağlanmıştır.

-Geçici personel her halükarda bir mali yılda 10 ayı geçmeyecek şekilde istihdam edilmekte iken, söz konusu süre önce bir mali yılda 11 aya, 2013 yılında ise 11 ay 28 güne çıkarılmıştır.

-2013 yılında geçici personele fazla çalışma ücreti verilmeye başlanmış olup 2014 yılında yapılan değişiklikle ise aile yardımı ödeneği verilmektedir.

-Ayrıca yemek yardımı ödeneği de verilmektedir.

-Yine 2014 yılında geçici personelin ücretlerinde yaklaşık %40 oranında iyileştirme yapılmıştır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.