logo yeni

4/C VE TAŞERON PERSONELİN KADRO KARMAŞASI

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

kadro4/C ve taşeron personelin kadroya alınmasıyla ilgili olarak; Maliye Bakanı “gündemimizde yok” derken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının “Konu, Maliye Bakanlığının olmasa da Çalışma Bakanlığının gündemindedir” demesinin yaklaşan seçimler öncesi siyasi bir adım olduğu ve aynı zamanda vatandaşlarımızın umutlarıyla oynamaktan başka bir şey olmadığı şeklindeki değerlendirmeleri de içeren bir Araştırma önergesi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Aydın AYAYDIN ve Milletvekili arkadaşları tarafından Meclis Başkanlığına verilen önergeyle, “… asli ve süreklilik arz eden kamu hizmetlerindeki karmaşık istihdam usulleri ile 4/B, 4/C, taşeron sistemlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak atılması gereken adımların tespiti amacıyla …”  Meclis Araştırması açılması teklif edildi.

Meclis Araştırması açılmasına ilişkin teklifte şu ifadeler yer aldı:

Anayasamızın 128’inci maddesinde kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle gördürüleceği açıkça belirtilmiştir. Ülkemizde Yargı, Silahlı Kuvvetler ve Akademik personel için ayrıca personel mevzuatı bulunmakla birlikte, kamu görevlileri açısından temel çerçeve 657 sayılı Kanundur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesine göre kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülmektedir. Ancak bugün kamu hizmetlerinin gördürülmesinde tam anlamıyla bir kargaşa mevcuttur. Zira bizzat AKP’li yetkililer tarafından defalarca ilan edilmesine rağmen bugüne kadar bir kamu personeli reformu yapılmadığı gibi, AKP İktidarı döneminde personel rejimi belki de içinden çıkılamayacak bir hal almıştır. İçinde bulunulan bu durum AKP’nin bilinçli ve sistemli bir tercihinden ibarettir. AKP döneminde asli ve süreklilik arz eden kamu hizmetlerinin sürdürülmesinde memur alımı yerine, geçici ve güvencesiz işçi çalıştırılması yaygın ve temel uygulama halini almıştır. Ne yazık ki bugün Türkiye’de; iş güvencesinden yoksun 4/b’lilerin, bırakın iş güvencesini tayin, terfi gibi hakları kısıtlanan 4/c’lilerin istihdamı kamuda yaygınlaşmış, taşeron sistemi bizzat Devlet öncülüğünde kamuda insafsız, hukuksuz bir emek sömürüsüne dönüşmüştür.

Kamu istihdamında attığı bu adımlarla emek sömürüsüne öncülük eden AKP, aynı zamanda bir de siyasi sömürü yaparak her seçim öncesinde sözleşmelilerin kadroya alınmasını gündeme getirmektedir. Bir yandan sözleşmeli personeli kadroya alırken, diğer yandan sözleşmeli istihdamına devam ederek çelişkiye imza atan AKP, vatandaşların emeğini ve iş umudunu da siyasi rant aracı haline getirmiştir. Nitekim son günlerde Maliye Bakanının gündemimizde yok dediği, 4/C’li ve taşeron işçilerin kadroya alınması hususuna ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının “Konu, Maliye Bakanlığının olmasa da Çalışma Bakanlığının gündemindedir” şeklindeki açıklaması yaklaşan seçimler öncesi siyasi bir adım olduğu gibi, aynı zamanda vatandaşlımızın umutlarıyla oynamaktan başka bir şey değildir.

Sözleşmeli ve/veya taşeron sisteminde asli ve süreklilik arz eden kamu hizmetlerini yürüten vatandaşların kadroya alınması doğru, adil ve anayasanın amir hükmü gereği olmakla birlikte, AKP’nin hukuk, adalet ve kamu yönetimi anlayışı içinde bu gerçeklerin yerinin olmadığı 11 yıllık icraatlardan rahatlıkla görülmektedir.

Bu çerçevede, gerek kamu hizmetlerinin tam, zamanında ve etkin bir şekilde halka sunulması, gerekse de anayasaya uygun ve hakkaniyetli bir kamu personel rejimi oluşturulması bağlamında, kamu hizmetlerinde çalışanların içinde bulunduğu koşulların incelenerek, asli ve süreklilik arz eden kamu hizmetlerindeki karmaşık istihdam usulleri ile 4/B, 4/C, taşeron sistemlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak atılması gereken adımların tespiti amacıyla … Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.