logo yeni

4/C PERSONELİN KADROLU OLMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

kanun teklifi657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında geçici statüde istihdam edilen personelin, aynı Kanunun 4/A maddesinde düzenlenen memur statüsüne geçirilmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi dün Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Haydar AKAR tarafından hazırlanan “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile, geçici personel istihdamının düzenlendiği 4/C maddesinin 657 sayılı Kanundan çıkarılması ve bu statüde görev yapmakta olanların, 3 ay içerisinde niteliklerine uygun memur kadrolarına atanması öngörülüyor.

Kanun Teklifinin gerekçesinde, 100 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenleme yapılırken sözleşmeli 4/C personelin kapsam dışı bırakılarak kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediği ve eşitlik ilkesinin yok sayıldığı belirtilerek özetle şöyle denildi:

-11 Haziran 2011 seçimleri öncesinde bizzat Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 4/C’lilerin de kadroya alınacağı açıklanmasına rağmen 25 Haziran 2013 tarihi itibarıyla görev yapan 100 bin sözleşmelinin kadroya alınmış ve 4/C’li çalışanlar kapsam dışı bırakılmak suretiyle verilen sözler yerine getirilmemiş ve eşitlik ilkesi de yok sayılmıştır.

-2013 yılı itibari ile toplam 47.000 kişinin, değişik bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalıştırılması öngörülmüştür. 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamındaki bir yükseköğretim mezunu 1.245 TL, lise ve dengi okul mezunu 1.139 TL, ilköğretim mezunu 1.032 TL ile aynı işi yapan personelin yarısı kadar ücret almaktadır.

-4/C olarak karşımıza çıkan ve kamu personelinin en çok mağduriyetini yaşayan kesimin istihdamını düzenleyen biçim, var olan memur statüsüne göre iş güvencesinin, mali ve sosyal haklarının yok sayıldığı bir biçimdir. Özelleşme öncesi kamu kurumlarında uzun süredir çalışan ya da KPSS sınavında almış olduğu puan ve hatta sınavla ilgili kuruma yerleştirilen bu personelin çalışma koşulları her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. “Eşit İşe Eşit Maaş” ilkesi gereği de hiçbir hakları olmayan 4/C kamu çalışanlarının memur kadrosuna geçirilerek, güvenceli çalışma koşullarına sahip olmaları sağlanmalıdır.

Söz konusu Kanun Teklifi

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14-07-1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin Geçici Personel başlıklı (C) fıkrasının maddeden çıkartılarak, 657 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından niteliklerine uygun 657 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin ( A) fıkrası kapsamında kadrolu personel olarak ataması yapılır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılarda "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.