logo yeni

4/C VE TAŞERON İŞÇİLERE KADRO İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

kanunKamu kurum ve kuruluşlarında taşeron firmalar aracılığıyla istihdam edilen işçiler ile geçici personelin memur ya da sürekli işçi kadrolarına geçirilmesinin sağlanması amacıyla Kanun Teklifi verildi. 

Milletvekili Gürsel TEKİN tarafından verilen Kanun Teklifinde;

**Kamu hizmetlerinin gerektiği tüm işlerden taşeron firmaların yasaklanması,

**Halen taşeron firmalara gördürülen işlerin, taşeron firmalarda çalıştırılmakta olan işçilere, bu personeli kurumların sürekli işçi kadrolarına atayarak gördürülmesi,

**Geçici olarak ya da/C sözleşmeli pozisyonda veya özel kanunlara istinaden sözleşmeli istihdam edilmekte olan personelin tamamının, kurumların memur kadrolarına ya da sürekli işçi kadrolarına atanmaları

öngörülüyor.

Kanun Teklifinin gerekçesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bir geçici madde eklenerek, geçici işçilerin, mevsimlik işçilerin, taşeron işçilerin, 4/C sözleşmeli personelin ve özel kanunlara göre sözleşmeli çalışan personelin; memur ve kadrolu işçi olarak kamuda çalışmalarının sağlanmasının ve çalışanlar arasında yaşanan adaletsizliğe ve ayrımcılığı son verilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Söz konusu Kanun Teklifi

Kamuda Aynı İşi Yapan Kadrosuz Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

MADDE 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen madde ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hizmet alım yöntemiyle taşeron firma personeline yaptırılamaz.

MADDE 2- 4/C  geçici mevsimlik veya taşeron işçi statüsünde çalışanlardan başvuru yapacakların niteliklerine uygun kadrolu işlere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak esaslar çerçevesinde kurumlarınca atanırlar.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.