logo yeni

4/C PERSONELE AİLE YARDIMI KONUSU YARGIYA TAŞINDI

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

adalet6657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre istihdam edilen (geçici personel) personele aile yardımı ödenmesinin sağlanması amacıyla Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına yapılan başvuruların reddedilmesi nedeniyle, bu işlemlerin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile dava açıldı.

Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2013/959 Esasında dava açan Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8. Maddesinde "Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir." denilmesine rağmen, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4/C statüsünde görev yapan personelin aile yardımından faydalanmasına izin vermedikleri belirtildi.

Söz konusu Sendika tarafından Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına yapılan başvurularla, 4/C statüsünde görev yapan tüm personele aile yardımı ödeneğinin ödenmesi talep edilmiş, ancak bu talepler reddedilmişti.    

Açılan davada, “657 sayılı yasanın 4-c maddesine göre çalışanların idareyle yaptığı hizmet sözleşmesi kapsamında görev yaptığı, herhangi bir ad altında aile yardımı ödeneğinden yararlanmadığı, çalışmasının süreklilik arz ettiği, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışmasının söz konusu olmadığı, bütün bu hususlar dikkate alındığında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 6111 sayılı Yasanın 118.maddesi ile eklenen Ek 8. maddesi uyarınca aile yardımı ödeneğinden yararlandırılması gerektiğinden, bu konudaki isteminin reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”  yaklaşımından hareketle, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarının aile yardımı ödeme talebinin reddine ilişkin işlemlerinin hukuka aykırı olduğu belirtilerek,  iptali ve yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi istendi.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.