logo yeni

calisanlar2 copy

4/C PERSONELE ESKİ GÖREVİNİN ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

Bir kurumda herhangi bir statüde çalışmakta iken aynı kurumda ya da başka bir kurumda 4/C statüsünde sözleşmeli pozisyona atanan personel tarafından, eski görevine ilişkin ücret tutarı üzerinden ödeme yapılması talep edilebilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesinde, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile geçici personel çalıştırılabileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu çerçevede, Bakanlar Kurulu tarafından 2012 yılı için belirlenen brüt ücretler;

a) Yükseköğrenim mezunlarına 21.250 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

b) Lise ve dengi okul mezunlarına 19.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dâhil) mezunlarına 17.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

şeklindedir.

Ücretlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında 4/C personele hangi ücretin ödeneceğinin açıkça belirtilmiştir. Öte yandan, 4/C personel istihdamına ilişkin diğer düzenlemelerde, bir kurumda herhangi bir statüde istihdam edilmekte iken aynı kurumda ya da başka bir kurumda 4/C statüsünde sözleşmeli personel olarak istihdam edilmeye başlanan personelin eski görevine ilişkin ücretin korunması gerektiğine ilişkin herhangi bir hüküm de yer almamaktadır.

Bu nedenle, bir kurumda herhangi bir statüde istihdam edilmekte iken aynı kurumda ya da başka bir kurumda 4/C statüsünde sözleşmeli personel olarak istihdam edilmeye başlanan personele, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ücret dışında bir ücretin ödenmesinin mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.