logo yeni

calisanlar2 copy

4/C PERSONELİN MEMUR YAPILMASI KANUNU HAZIR

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışanların, halen görev yapmakta oldukları kurumların memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına verildi.

Kanun Teklifi ile, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ( C) fıkrası kapsamında çalışan geçici personelin, yazılı başvuruda bulunmaları halinde çalışmakta oldukları kurumlardaki 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamındaki memur kadrolarına geçirilmesi öngörülüyor.

MHP Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR ve MHP Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY tarafından verilen Kanun Teklifinin gerekçesinde “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( C ) bendinde nitelikleri sayılan kamu çalışanlarının anayasal ve yasal düzenlemelerden kanunun ruhuna ve lafzına uygun olarak yararlandırılmadıkları, yürütme organınca yapılan iyileştirmelerin bu amacı sağama noktasında henüz yeterli olmadığı görülmektedir.” denildi.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışan bir yükseköğrenim mezununun 2012 yılı itibari ile ortalama 1.078,59 TL, lise ve dengi okul mezununun 983,89 TL, ilköğretim mezununun 888,00 TL net maaş aldığına; bu personelin aile, çocuk yardımı, fazla çalışma, üretimi teşvik primi, ek ödeme gibi mali ve sosyal haklarda yararlandırılmadıklarına ilişkin bilgilere de yer verilen gerekçede, bu durumun iç hukuk kuralı olarak benimsenen “eşit işe eşit ücret” ilkesine açıkça aykırı olduğu da belirtildi.

Gerekçede ayrıca, 4 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe giren 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilen 187.549 ve 4954 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen 10.758 olmak üzere toplam 198.307 sözleşmeli personelin memur kadrolarına atandığı halde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ( C) fıkrası kapsamında çalışan personelin kapsam dışında tutularak bir kez daha mağdur edildiği ifade edildi.

TBMM Başkanlığına verilen Kanun Teklifi metni

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

“MADDE 1- 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin C) Geçici personel fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

657 Sayılı kanunun 4 üncü maddesinin ( C) fıkrası kapsamında çalışanların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yazılı olarak başvurması halinde 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında halen görev yaptığı kuruma kadrolu personel olarak ataması yapılır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.