logo yeni

calisanlar2 copy

4/C PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARINDA İYİLEŞME OLACAK MI?

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

4c 44/C statüsünde geçici olarak çalışan personelin farklı mevzuatlara tabi olması nedeni ile meydana gelen mali, sosyal ve özlük haklardaki farklılıkları gidermek ve kadrolu çalışanlarla eşitlemek amacı ile bir çalışma yapılıp yapılmadığı hususundaki önergeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından cevap geldi.

MHP İstanbul milletvekili Arzu Erdem tarafından hazırlanan önergede şu ifadelere ve sorulara yer verilmişti:

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 4C yani geçici personel olarak çalışan personelin farklı mevzuatlara tabii olması nedeni ile meydana gelen mali, sosyal ve özlük haklardaki farklılıkları gidermek ve kadrolu çalışanlarla eşitlemek amacı ile yasal düzenleme yapacağınızı ve 4C’lilere kadro hakkı vereceğinizi belirtmiştiniz.

Buna göre;

1. Bakanlığınızca 4C’liler hakkında bugüne kadar bir çalışma yapılmış mıdır?

2. Atama bekleyen, 4C statüsünde çalışan ve İktidar Partisi olarak umutlandırdığınız Aziz Türk Milletimizin mağduriyetlerini gidermek adına bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz? Planlıyorsanız bu konuda ne zaman bir girişimde bulunacaksınız?

3. Hain FETÖ ve terör örgütlerinden boşalan kadrolara 4CTileri getirmenin önünde Bakanlığınızca bir engel var mıdır? Yoksa verilen sözlerin yerine getirilmemesinin sebepleri nelerdir?”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu imzasıyla verilen cevabi yazıda ise bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmadığı hususlarına değinilmezken, 4/C personeli hakkında daha önce gerçekleştirilen iyileştirmelere yer verildi:

Bakanlığın yazısı:

"Geçici personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasında, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayanlar şeklinde tanımlanmıştır.

Geçici Personel statüsü, ilk defa 23/12/1972 tarihli ve 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu personel sistemimize girmiş yasal bir istihdam türüdür.

Geçici personel statüsü, belli bir vasıf gerektirmeyen, daha çok bedensel çalışmalara ağırlık veren, başlangıç ve bitişi belli olan, süreli işlerde çalışmayı öngörmektedir. Bu personel, idare ile yaptıkları bir sözleşme uyarınca idare için belirli bir iş yapan kişi konumundadır ve yaptıkları iş, geçici veya mevsimlik olup, asli ve sürekli görevlerden de sayılmamaktadır. Bu nedenle geçici personel; Anayasa’mn 128. maddesi kapsamında belirtilen memur ve diğer kamu görevlileri kavramı dışında kalan, sözleşme ile çalıştırılan, işçi de olmayan, kendine özgü istisnai bir istihdam türüdür. (21/10/2011 tarihli ve 28091 sayılı Resmi Gazete, E:2010/46, K:2011/60 Anayasa Mahkemesi Kararı)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak Geçici Personelin ücret, adet, süre ile diğer mali ve sosyal hakları her yıl yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmektedir.

Bu kapsamda, 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı RG’de yayımlanan 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan; “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” ile geçici personelin izinleri, hakları, yükümlülükleri ve ücretleri düzenlenmiştir.

Yıllar İtibariyle Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan İşçilerden

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilen Geçici Personele İlişkin İyileştirmeler

1)Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri feshedilerek işsiz kalan işçilere ilk kez 2004 yılında kamu kuramlarında istihdam hakkı getirilmiştir.

2)Geçici personel daha önce sendika üyesi olamazken kamu görevlileri sendikalarına üye olma imkanı getirilmiştir.

3)Geçici personelin yıllık çalışma süresi 2013 yılında, 10 aydan 11 ay 28 güne çıkarılmıştır.

4)Geçici personelin yıllık çalışma süresi 2015 yılında, 11 ay 28 günden 12 aya çıkarılmıştır.

5) Geçici personele 2014 yılı itibariyle aile yardımı ödeneği verilmeye başlanmıştır.

6)2014 yılı itibariyle Geçici Personelin ücretlerinde yaklaşık % 40 oranında iyileştirme yapılmıştır.

7)Özelleştirme sonrasında şirkette çalışmaya devam edenlerden iş sözleşmeleri özel sektör tarafından feshedilenlerin geçici personel olarak istihdamına ilişkin 6 aylık başvuru süresi 2015 yılından önce 2 yıla çıkarılmış ve ardından süre sınırı tamamen kaldırılmıştır.

8)Geçici personelin 2015 yılında her yıl sözleşme imzalama zorunluluğu kaldırılmıştır.

9)2016 yılından itibaren geçici personel statüsünde görev yapan personelin tamamına (1.800) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilmeye başlanmıştır."

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.