logo yeni

calisanlar2 copy

4/C PERSONEL GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

personel 6Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında görev yapanlar, başka kurumlarda geçici olarak görevlendirilmeleri konusunu da merak etmektedirler.

657 sayılı Kanunda, kamu hizmetlerini görecek olanlar arasında “geçici personel” de sayılmaktadır. Kanunda Geçici Personel; “Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimseler” olarak tanımlanmıştır.

4/C personelin başka yerde görevlendirilmesi

Çalıştıkları kurumlarda Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve sürelerine göre görev yapan 4/C personelin, bulundukları kurumlarda amirlerinin isteğine göre farklı birimlerde görevlendirilmeleri mümkün olabilmekle birlikte, başka bir kurumda görevlendirilmeleri söz konusu olamamaktadır.

Öte yandan, 3046 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde "Bakanlıklar kendi bağlı ve ilgili kuruluşları personelinden ihtiyaç duyduklarını yatırım programları ve projelerin hazırlanması gibi konularda ve uzmanlık isteyen işlerde geçici olarak süre ve çalışma konusu belirtilmek şartıyla ve bakanın onayı ile bakanlık merkez teşkilatında görevlendirebilirler. Ancak bu personelin çalışma süresi altı ayı geçemez." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 4/C personelin görev yaptığı kurumun bağlı veya ilgili olduğu Bakanlıkta bir takvim yılı içerisinde 6 aya kadar geçici görevlendirilmesinin mümkün olabileceği düşünülmekle birlikte, bu görevlendirmenin ise 3046 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen gerekçelerle yapılabileceğini değerlendirmekteyiz.

Ancak, 4/C personel istihdamındaki amaç ile 3046 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine istinaden yapılacak görevlendirmedeki amaç birlikte değerlendirildiğinde ise, 4/C personelin görev yaptığı kurumun bağlı veya ilgili olduğu Bakanlıkta geçici olarak görevlendirilesinin pek de mümkün olmayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.