logo yeni

calisanlar2 copy

4/B ve 4/C PERSONEL REFAKAT İZNİ KULLANABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

refakat izniAna, baba, eş, çocuk veya kardeşi ağır bir kaza geçiren veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanan kamu görevlilerinden bazılarına aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın refakat izni verilirken, kamu görevlilerinden bazıları ise bu imkandan yararlanamamaktadır.

Refakat izni

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur tarafından refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak memura üç aya kadar izin verileceğine ve gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar uzatılacağına hükmetmiştir.

Öte yandan, özel mevzuatlarında izin haklarının 657 sayılı Kanuna tabi personel için belirlenen şekilde olması öngörülen diğer kamu görevlileri de refakat izni kullanabilmektedirler.

Ancak, refakat izni kullanabilme hakkı, kamu görevlilerinin tamamı için tanınmamıştır.

Refakat izni konusundaki ayrıntılar için tıklayınız …

4/B ve 4/C personelin refakat izni

-4/C geçici personele ilişkin hususların yer aldığı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"da, 4/C personelin izin haklarından söz edilirken; çalışılan her ay için verilecek ücretli izin, hastalık izni, mazeret izni, doğum izni ve süt izni sayılmış olmakla birlikte, bu personelin refakat izni kullanabileceğine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

-4/B sözleşmeli personele ilişkin hususların yer aldığı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da, sözleşmeli personelin izin hakkından söz edilirken; yıllık izin, doğum izni, süz izni, mazeret izni, sağlık izni ve hastalık izni sayılmış olmakla birlikte, bu personelin refakat izni kullanabileceğine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

-4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, bu Kanun kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin izinlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde kullanılacağına hükmettiğinden, bu kapsamdaki sözleşmeli personelin refakat izni kullanması mümkün olabilmektedir.

Mevcut düzenlemelere bakıldığında, 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında görev yapan personele, yakınlarının ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanması hallerinde, refakat izni kullanma hakkı tanınmadığı görülmektedir.

Ancak, bu personelin refakat izni taleplerinin kurumları tarafından reddedilmesi üzerine konunun yargıya taşındığı durumlarda, mahkemeler tarafından farklı kararlar verildiği de bilinmektedir.

Sözleşmeli personele refakat izni verilmesi gerektiği yönünde değerlendirmelerin yapıldığı Mahkeme kararlarında, ilgili kamu görevlisinin kendi mevzuatında açık hüküm bulunmadığı durumlarda, "kadrolu memurlara" uygulanan hükümlerin kıstas alınarak uygulanması yönünde kararlar verilirken, 4/B personelin refakat izni kullanamayacağı yönünde Danıştay kararı da mevcut bulunmaktadır. Danıştay kararı için tıklayınız … 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.