logo yeni

SGK, 4/C PERSONEL İSTİHDAM EDEN KAMU İŞVERENLERİNE DUYURU YAPTI

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

4c 4Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, özelleştirme uygulamaları çerçevesinde istihdam edilen geçici personele ilişkin kamu işverenlerine duyuru yaptı.

SGK duyurusunda, özelleştirme uygulamaları kapsamında 4/C personel istihdam eden kurumların, söz konusu personele ilişkin yürütecekleri bazı işlemlerde uymaları gereken hususlar belirtildi.

(Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından)

657 Sayılı Devlet Personel Kanunu 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamındaki geçici personele yönelik işlemler Devlet Personel Başkanlığınca yürütülmekte olup Devlet Personel Başkanlığınca;

29/12/2014 tarihli ve 2014/7098 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasalar” çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statütüsünde personel istihdam edildiği, özelleştirme uygulamaları kapsamında istihdam olunan söz konusu geçici personel ile 2015 yılı için 1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasında hizmet sözleşmesi imzalanmış olup 2016 ve sonraki yıllar için; 2015 yılında imzalanan hizmet sözleşmesi yenilenmiş sayılacağından yeni hizmet sözleşmesi imzalanmayacağı,
 
Bu kapsamda yer alan geçici personelin fiilen 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında iş günü kaybına yol açılmaksızın çalıştırılması kaydıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğice e-sigorta işlemlerinin yapılmasının önem arz ettiği, bu hususun yanlızca özelleştirme uygulamaları çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından atama teklifi yapılarak halihazırda kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam olunan geçici personel için geçerli olduğu belirtilmiştir.
 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi gereğince 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamındaki geçici personel hakkında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar gibi işlem yapılmakta olup 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamındaki geçici personel 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunu kapsamında olmadığından bu sigortalıları çalıştıran kamu işverenleri işsizlik sigortası primi ödemektedirler.
 
Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan personelin işe giriş bildirgesi 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde, işten ayrılış bildirgesi ise sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası gereğince üç ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna e-sigorta yoluyla verimektedir.
 
Buna göre; kamu idarelerinin işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini belirlenen sürede Kuruma vermeleri halinde işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin geç verimesi nedeniyle idari para cezası uygulanmamaktadır. Bu şekilde işten ayrılış ve işe giriş bildirgesi verecek kamu işverenlerinin, e-sigorta yoluyla “Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi” programının işe giriş bildirgesi menüsünde”İstisnai Durum Bildirim Tablosu”nda “4447 sayılı Yasa uyarınca işszilik sigortasına tabi olmayan personel ” alanını, işten ayrılış bildirgesinde “4447 sayılı Yasa uyarınca işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel mi ?” “Evet / Hayır” alanında “Hayır’ı işaretlemeleri gerekmektedir. Bu alanın işaretlenmesinin unutulması halinde oluşacak idari para cezasının iptali ile ilgili olarak konuya ilişkin bilgi ve belgeler ile yazılı olarak sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine müracat edilmesi gerekmektedir.
ÖNEMLE DUYURULUR

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.