logo yeni

GEÇİCİ PERSONELE DÖNER SERMAYE ÖDENMESİNE ANAYASA MEHKEMESİ NE DEDİ?

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

anayasa mahkemesiHastanede çalışan geçici personelin, hastane döner sermaye gelirlerinden ek ödeme talebinin reddine gerekçe gösterilen Kanun hükmünün iptali istemi ile yapılan başvuru Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

Devlet hastanesinde çalışan geçici personel, hastane döner sermaye gelirlerinden kendisine de ek ödeme yapılmasını istemiş ve bu talebinin reddedilmesi üzerine İdare Mahkemesine dava açmıştı. Açılan bir davada, döner sermayeden ek ödeme yapılmamasına gerekçe gösterilen “209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun” hükmünün Anayasaya aykırı olduğu da ileri sürülmüş ve bu iddiayı ciddi bulan Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, söz konusu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “...memurlar ve sözleşmeli...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Geçici personele döner sermaye ek ödemesi yapılacak mı?

209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrası, “...memurlar ve sözleşmeli...” personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasını öngörürken, bu düzenleme geçici personeli kapsamamaktadır.

Bu nedenle, söz konusu maddenin geçici personeli de kapsayabilmesi için, ilgili cümlede yer alan “memurlar ve sözleşmeli” ibaresinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali istenmişti.

23 Aralık 2015 tarihli toplantısında konuyu esastan görüşen Anayasa Mahkemesi;

Döner sermayeli kurumlarda çalışan geçici personele, fiilen çalışmalarının ve emeklerinin karşılığı olarak ücret ödendiğin ve bu kişilere ayrıca döner sermaye gelirinden ek ödeme yapılması zorunluluğunun bulunmadığı; yerine getirdikleri hizmetin niteliğinin gözetilerek farklı statüler için farklı ücret rejimleri öngörülmesinde ve bu kapsamda geçici personele dava konusu Kanun hükmünde yer verilmemesinde Anayasaya aykırılık bulunmadığına hükmederek,

iptal talebinin reddine karar verdi.

Buna göre, döner sermayeli kurum ve kuruluşlarında görev yapan geçici personel, döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alamamaya devam edecek.

Anayasa Mahkemesi kararı için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.