logo yeni

4/C PERSONELİ SEVİNDİREN KARAR

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

4c14/C personelin disipline aykırı bir fiil veya halinden dolayı sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işlenen fiil veya halin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E maddesinde sayılan ve "Devlet memurluğundan çıkarma" cezasını gerektiren fiil ve hallerden olması gerektiği yönünde yargı kararı verildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında görev yapan bir personel hakkında yapılan bir soruşturma neticesinde; haksız görev yolluğu aldığı ve bu eyleminin Devlet Memurları Kanununda düzenlenen "kademe ilerlemesinin durdurulması cezası"nı gerektirdiği sonucuna varılması üzerine, ilgili personelin sözleşmesi feshedilmişti.

Sözleşmesi feshedilen geçici personel tarafından açılan davaya bakan İdare Mahkemesi; davacının hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesine neden olan eylemlerinin sabit olduğu ve dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermişti.

İdare Mahkemesinin kararının temyiz aşamasında görüşen Danıştay 12. Dairesi;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi ile geçici personelin, memurlardan farklı olarak, bir yıldan az süreli sözleşme ile istihdam edilen kamu hizmeti görevlisi olarak kabul edildiği, memuriyet statüsünden farklı bir statü olarak oluşturulduğu, istihdam koşulları yönünden idareye tanınan takdir yetkisi ölçüsünde, aynı hukuksal durumda olmadıkları memurlardan farklı düzenlemeler yapılmasının mümkün hale getirildiği, bu yetkinin ise sadece Bakanlar Kurulu'na ait olduğu,

-Memurlarla aynı işi yapsalar bile 657 sayılı Kanun gereğince statüsü, çalıştırılma amacı, süresi, hakları ve yükümlülükleri Devlet memurlarından farklılık arzeden geçici personelin istihdam koşulları ile ilgili olarak, her yıl yayınlanan Bakanlar Kurulu kararlarında 657 sayılı Kanun'un memurlar için öngördüğü koşullardan farklı düzenlemelere gidildiği,

-4/C personel ile ilgili uyuşmazlıkların yargı mercilerince çözümünde, 657 sayılı Kanun'un memurlarla ilgili hükümlerini doğrudan uygulama olanağının bulunmadı, ancak 657 sayılı Kanun’da yer alan düzenlemelerin 4/C personel hakkında “referans norm” olarak uygulanabileceği

değerlendirmelerinden hareketle, davacıya isnat edilen fiillerin "referans norm" olarak dikkate alınması gereken 657 sayılı Kanunun, 125/E maddesinde sayılan ve "Devlet memurluğundan çıkarma" cezasını gerektiren fiil ve haller arasında yer almaması nedeniyle, davacının "görevini sonlandıran" sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı ve temyize konu kararda hukuki isabet görülmediği sonucuna vardı.

Karar için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.