logo yeni

4/C PERSONEL BİR HARCIRAH DAVASINI DAHA KAZANDI

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

adalet 2657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında başka yere atanan personelin harcırah talebinin reddedilmesi hukuka uygun görülmedi.

Bir kamu kurumunda işçi olarak görev yapmakta iken özelleştirme uygulamaları sonucu başka bir kamu kurumunun başka yerdeki bir birimine 4/C statüde atanan geçici personelin, atama nedeniyle talep ettiği sürekli görev yolluğunun ödenmemesi üzerine açtığı dava İdare Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

Davaya bakan Tekirdağ İdare Mahkemesi;

-Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde kamuda dört farklı türde istihdam şekli düzenlendiği ve bu dört statü dışında kurumlarda personel çalıştınlamayacağı,

-657 sayılı Kanunda, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin memur sayılacağının öngörüldüğü,

-Sözleşmeli pepsonelin yaptıkları işin niteliği gereği, asli ve sürekli bir kamu hizmeti ile görevlendirilmiş kişiler olduğu,

-Asli ve sürekli bir kamu hizmeti görmekle görevlendirilen ve Yasa'nın 4/C maddesi kapsamında sözleşme ile istihdam personelin, bu dört istihdam şekli içinde ve memur statüsünde kabul edilmeleri gerektiği

değerlendirmelerinde bulunarak, kamu görevlisi olarak görev yapmakta iken yine başka bir kamu görevini yürütmek üzere 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında davalı idareye atanan ve sadece tabi olduğu personel rejimi değişen davacının, tarafına sürekli görev yolluğu ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun, 6245 sayılı Kanunun 9/(b) maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve görev yeri değişen personele bu esnada katlandığı zorunlu giderlerin karşılığı olarak yolluk ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Karar için tıklayınız ...

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.