logo yeni

ÖZELLEŞTİRME SONUCU İŞSİZ KALANLARIN 4/C PERSONEL OLMASI KOLAYLAŞTI

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

ise girme5Bugün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararıyla, özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların 4/C personel olarak istihdam edilmelerinin önündeki bazı engeller kaldırıldı.

Değişiklikten önce;

Özelleştirilen kurumlarda İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu çerçevesinde başka kurumlara nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra “2 yıl içinde” özel sektör tarafından kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebiliyordu.

Bu durumdaki personelin, bu haktan yararlanabilmesi için; iş akitlerinin kamu tarafından feshedilmesi halinde kuruluşları kanalıyla, iş akitlerinin özel sektör tarafından feshedilmesi halinde ise kuruluşları kanalıyla veya bizzat, fesih tarihini müteakip 60 gün içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvurmaları gerekiyordu.

Söz konusu Esasların eski hali için tıklayınız ...

Yapılan değişiklikten sonra;

Özelleştirme tarihinden sonra kadar süre geçmiş olursa olsun, iş sözleşmeleri özel sektör tarafından kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler, 4/C personel olarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilecek.

Özelleştirme uygulamaları sonucu 4/C olarak atanabilecek olan personelin bu haktan yararlanabilmesi için; iş akitlerinin kamu tarafından feshedilmesi halinde kuruluşları kanalıyla, iş akitlerinin özel sektör tarafından feshedilmesi halinde ise kuruluşları kanalıyla veya bizzat Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvurmasında, başvurunun belli bir süre içerisinde yapılması şartı aranmayacak.

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI SONUCUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİ SONA EREN İŞÇİLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLMELERİNE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

Karar Sayısı : 2015/8048

MADDE 1-29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”ın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2 yıl içinde” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “fesih tarihini müteakip 60 gün içerisinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2-Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.