logo yeni

4/B' LİYİ GÖREV YERİ DIŞINA ATAMA MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü gereğince sözleşmeli çalışan hemşirenin görev yeri dışında çalıştırılması işlemi mahkemeden döndü. 663 sayılı KHK ile vekil ebe ve hemşireler 4/B statüsünde sözleşmeli olarak çalışmaya başlamış ve kendileri ile sözleşme imzalanarak hastanelerde göreve başlatılmışlardı.

Sağlık Bakanlığı 16 Mart 2012 tarihli yazısı ile de 4/B'ye geçen vekil ebe ve hemşirelerin daha önce görev yaptıkları sağlık evlerine veya ihtiyaç olan en yakın sağlık evlerine atanmasını istemişti.

Söz konusu düzenlemenin sonucunda, Yozgat'ta vekil ebe-hemşire olarak görev yaparken sözleşmeli hemşireliğe geçen ve Devlet Hastanesinde göreve başlayan Türk Sağlık-Sen üyesi bir hemşirenin, Sağlık Bakanlığının yazısına istinaden tekrar sağlık evinde görevlendirilmesi üzerine, bu işleme karşı Türk Eğitim Sen tarafından dava açılmıştı.

Yozgat İdare Mahkemesi konu ile ilgili olarak verdiği kararda, söz konusu işlemin sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara aykırı olduğuna vurgu yaptı.

Mahkeme kararında, mevzuat hükümlerinin açık olduğu belirtilerek, 4/B sözleşmeli personelin sözleşmesinde belirtilen görev yeri ve görevi dışında çalıştırılamayacağının Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan "Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz." hükmü ile açıkça kurala bağlandığına dikkat çekildi.

Mahkeme tarafından, "Devlet Hastanesinde 4/B'li olarak görev yapan hemşirenin, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmiş sözleşmeli hemşire pozisyonunda görev yaptığı açık olduğundan, Sağlık Evine atanmasına ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık görülmemiştir" denilerek, dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.