logo yeni

calisanlar2 copy

4/B PERSONELE ÜST ÖĞRENİM CEZASI

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

Kamu kurumları, sözleşmeli olarak istihdam ettikleri personelin bir üst öğrenimi bitirerek yeni öğrenim düzeyine uygun ücretin ödenmesi taleplerini reddediyor.

06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, sözleşmeli personelin ücretinin; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edileceğini öngörmüştür.

Bu Esaslarda ayrıca, 657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı, unvanı, nitelikleri, sözleşme ücreti ve sürelerinin ilgili Bakanlığın önerisi ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca saptanacağı belirtilmiştir.

Bu düzenleme çerçevesinde, Kurumların istihdam edeceği sözleşmeli pozisyonları ile her pozisyon için ödenecek brüt azami ücret miktarları pozisyon unvanlarına, hizmet yıllarına ve eğitim durumlarına göre farklı belirlenmiştir.

4/B istihdamına ilişkin düzenlemelerde bu hükümler var iken, bu ve konuya ilişkin diğer düzenlemelerde, eğitim durumu değişen sözleşmeli personel için yeni eğitim durumuna göre ücret belirlenmesine engel bir husus da bulunmamaktadır.

Ancak, uygulamada kurumlar genellikle üst öğrenimi bitiren sözleşmeli personelin ücretlerini yeni eğitim durumuna göre belirlememektedirler.

Oysa ki, 4/B personel olarak görev yapmakta iken üst öğrenimi bitiren personelin;

-Çalıştığı kurumda, bitirilen söz konusu üst öğrenime ilişkin pozisyonda personel istihdam ediliyor olması,

-Bitirilen üst öğrenimin, görev yapılmakta olan pozisyona ilişkin bir üst öğrenim olması,

-Bulunulan pozisyon unvanı ve hizmet süresi için belirlenmiş tavan ücret miktarının aşılmaması

kaydıyla, sözleşme ücretinin yeni eğitim düzeyine göre belirlenmesine engel bir husus bulunmamaktadır.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.