logo yeni

SGK, SÖZLEŞMELİ PERSONELLE İLGİLİ BU KARARI NEDEN ALDI?

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

sgkSosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 18/9/2014 tarihli yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı duyuruda, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personele yapılacak ek ödemelerden sigorta primi kesilmemesine karar verildiği belirtildi.

Duyuruda SGK Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırıldığı belirtilen hususun, ilgili Kanun ve KHK’da açıkça düzenlenmiş olması nedeniyle, bu yönde bir kararın alınmasına neden gerek duyulduğu ise anlaşılamadı.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan hüküm

“Ek Madde 9 - …

(9) … çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele, ... yapılacak ek ödeme oranını sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin belirlemeye, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ödeme tutarı … sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.

(10) Bu maddenin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda yer alan hüküm:

“Madde 5- (1) döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar ve sözleşmeli personel ile açıktan vekil olarak atananlara mesai içi veya mesai dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir. …

(2)… Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.

…”

Ek ödemeden sigorta primi kesintisi

Hem 209 sayılı Kanunda ve hem de 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, sözleşmeli personele yapılacak ek ödemeyle ilgili olarak “sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz” ifadesi çok açık şekilde yer almıştır.

Öte yandan, yasaların bu açık hükümleri karşısında, bir kurum tarafından “ek ödemeden sigorta primi kesilir” denilmesi de mümkün değildir.

SGK duyurusu

Söz konusu düzenlemelerdeki açık hükme rağmen, Sosyal Güvenlik Kurumunun kamu kurum ve kuruluşlarına 18/09/2014 tarihli duyuru yazısında, “Yönetim Kurulumuzun 15/8/2014 tarihli, 2014/274 sayılı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personele gerek 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile gerekse 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi gereğince yapılan ek ödemelerden sigorta primi kesilmemesine karar verilmiştir.” denilmesine ve ek ödemeden sigorta primi kesilip kesilmeyeceği konusunda Karar alınmasına neden ihtiyaç duyulduğu anlaşılamamıştır.

Öte yandan, Kanun ve KHK’da açıkça belirtilen ve kendilerine karar verme konusunda yetki bırakılmayan bir husus hakkında, kurumlar tarafından ayrıca Karar alınmasının gerekli ve anlamlı bir durum olmadığını düşünmekteyiz.

SGK’nın 18/09/2014 tarihli duyuru yazısı

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü                                                                                                                                

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA DUYURU

Bilindiği üzere, 2/11/2011 tarihli, 28103 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde 9 eklenmiş olup, söz konusu maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkralarında; “(…) ayrı ayrı dikkate alınarak bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılıp yapılmayacağını, yapılacak ek ödeme oranını sözleşme ücreti ile ilişkilendirmeksizin belirlemeye, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.”,

“Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükümleri yer almakta olup,

Yönetim Kurulumuzun 15/8/2014 tarihli, 2014/274 sayılı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personele gerek 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile gerekse 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi gereğince yapılan ek ödemelerden sigorta primi kesilmemesine karar verilmiştir.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına önemle duyurulur.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.