logo yeni

TORBADAN YÜKSEK ÜCRETLİ PERSONEL ALIMI ÇIKTI

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

gorevde-yukselme2İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına ilişkin olarak Mecliste Genel Kurulunda yapılan görüşmelerde, SGK’ya yüksek ücretli personel alımına imkan veren madde de kabul edildi.

Torba Kanun Tasarısı diye de adlandırılan Kanun Tasarısının kabul edilen maddeleri arasında, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa 28 inci maddesine bir fıkra eklenmesi de yer alıyor.

Kabul edilen düzenlemenin yasalaşması durumunda, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 20 sözleşmeli uzman istihdam edebilecek.

Sözleşmeli personel ve sözleşme süresi

Yapılan düzenlemeye göre;

-SGK, 20 sözleşmeli personel istihdam edebilecek.

-İstihdam edilecek sözleşmeli personel, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak.

-Bu şekilde istihdam edilenlere, ücretleri dışında herhangi bir ödeme yapılmayacak.

-Personel, SGG tarafından yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde görevlendirilebilecek.

-İşe alınanlar, en fazla 3 yıl süreli projelerde görev yapabilecek.

-Sözleşmeli personel en fazla bir proje süresince görevlendirilebilecek ve farklı projelerde olsa bile üç yıldan daha uzun süre istihdam edilemeyecek.

-İstihdam edilecek sözleşmeli personelin nitelikleri, alınma usulü, sözleşme usul ve esasları, bunlara ödenecek ücret ile diğer hususlar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine SGK tarafından yönetmelikle düzenlenecek.

Ücretleri

İşe alınacak personelden SGK tarafından belirlenecek 10 kişiye 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için belirlenen sözleşme ücreti tavanının dört katı tutarında, diğer personele ise bu ücret tavanının 3 katı tutarında aylık ücret ödenebilecek

2014 yılı için sözleşmeli personel ücret tavanı 3.757,34 TL olarak belirlenmiş olduğundan, işe alınacak olan sözleşmeli personelden;

-SGK tarafından belirlenecek 10'una, aylık 15.029 TL brüt ücret ödenebilecektir.

-Diğerlerine ise aylık 11.272 TL brüt ücret ödenebilecektir.

Tasarının ilgili maddesi

MADDE 37- 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin mülga ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak ve yirmi kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli olarak uzman personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca belirlenecek en fazla on kişiye ödenecek ücret, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının dört katını, geri kalanlar için ise üç katını geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu kapsamda istihdam edilecek personel Kurum tarafından yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler kapsamında görevlendirilir ve bu şekilde sözleşmeli personel istihdam edilen projelerin süresi en fazla üç yıldır. Bu kapsamda çalıştırılan bir kişi aralıksız olarak en fazla bir proje süresince görevlendirilebilir ve farklı projelerde de olsa üç yıldan daha uzun süre istihdam edilemez. Bu suretle çalıştırılacakların nitelikleri, alınma usulü, sözleşme usul ve esasları, bunlara ödenecek ücret ile diğer hususlar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.