logo yeni

SYDV PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARI VE SORUNLARI

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

memurSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında (SYDV) çeşitli unvanlarda görev yapan personelin sorunlarının çözümüne yönelik olarak ilgili Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar konusunda bilgi verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın imzasını taşıyan ve bir soru önergesine cevap niteliğindeki açıklamada özetle şöyle denildi:

SYDV’lerde çalışan personel sayısı

Her il ve ilçede kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) Türk Medeni Kanunu hükümlerine tabi özel hukuk tüzel kişiliğine haiz bağımsız kumrular olup, Bakanlığımız ile SYDV’ler arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmamaktadır.

SYDV’ler bünyesinde 03.02.2014 tarihi itibarıyla belirsiz süreli sözleşmeli olarak 8.153 personel çalışmaktadır. Bu personellerin 926’sı vakıf müdürü, 212’si muhasebeci, 3.782’si sosyal yardım ve inceleme görevlisi, 1.857’si büro görevlisi 1.376'sı ise yardımcı hizmet görevlisidir.

SYDV personelinin özlük haklarına ilişkin yapılan düzenlemeler

Vakıf personellerinin çalışma usul ve esasları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenmekte ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından gerekli idari ve mali tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede personelin özlük hakları konusunda şu hususlarda düzenlemeler yapılmıştır:

-Fon Kurulu sadece ücret taban ve tavan sınırlarını belirlemekte ve personel ücretleri vakıf mütevelli heyetleri tarafından bu sınırlar arasında belirlenmekteyken, yapılan düzenleme ile vakıf personeli ücretlerinin Fon Kurulu tarafından personel unvanları, eğitim durumları, kıdemleri ve çalıştıkları Vakıfların derecelerine göre belirlenmesi sağlanmıştır.

-Unvanlar bazında personel alımında aranacak şartlar belirlenmiştir. KPSS P3 puanına göre alım yapan unvanlarda ÖSYM ile web servis üzerinden sistemsel kontrol sağlanmıştır.

-Tüm personele Ocak ve Temmuz aylarında bir maaş tutarında ikramiye ödemesi getirilmiştir.

-Personellerin başka kurumlarda görevlendirilemeyeceği hükmü düzenlenmiştir.

-SYDV’ler arasında geçiş durumu düzenlenmiştir.

-Vakıf çalışanlarına yönelik tüm işlemler Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yürütülmekte ve personelin ücret, yıllık izin, ikramiye, fazla mesai, kıdem tazminatı gibi her tür hakkı Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminde kayıt altına alınmaktadır.

-Vakıf personellerinin sorunlarının takip edilerek uygun çözüm yolları geliştirilmesi için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulmuştur.

SYDV personelinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar

Vakıf personelinin çalışma usul ve esasları Fon Kurulu tarafından belirlenmekte ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından gerekli idari ve mali tedbirler alınmaktadır. Ancak özel hukuk tüzel kişiliğine haiz SYDV’ler İş Kanununa tabi olarak personel istihdam etmektedir. İş Kanunu hükümleri temel düzenleyici mevzuat olup Fon Kurulu kararlan tamamlayıcı niteliktedir. Bu nedenle Fon Kurulu tarafından belirlenen çalışma usul ve esasları İş Kanunu ile çelişmemekte ve çalışan haklarında olumsuz bir durum yaratmamaktadır.

Vakıf personelinin özlük hakları Fon Kurulu Kararları ile düzenlenmiş ve mütevelli heyetinin takdirinden çıkarılmıştır. Fazla mesai, kıdem tazminatı, ücret gibi haklar Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sisteminde kayıt altındadır.

Bunların yanı sıra Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün bünyesinde bulunan Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından vakıf personellerinin sorunları takip edilmekte ve gerekli düzenlemeler hazırlanarak her ay düzenlenen Fon Kuruluna sunulmaktadır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.