logo yeni

SÖZLEŞMELİ PERSONEL NİÇİN İSTİHDAM EDİLİR?

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

personel1657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla istihdam edilecek personel arasında sözleşmeli personele de yer vermiştir.  

Kamu hizmetlerinin; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle görüleceğini hükme bağlayan 657 sayılı Kanun, 4/B maddesinde de “sözleşmeli personel” istihdamının hangi hallerde söz konusu olacağını düzenlemiştir.

Sözleşmeli personel kimdir?

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlilerine “sözleşmeli personel” denilmektedir.

Zorunlu hallerde sözleşmeli personel istihdamı

Sözleşmeli personel istihdamının mümkün olduğu haller dışında, zorunlu bazı hallerde de sözleşmeli personel istihdamı mümkündür. Buna göre;

-Yabancı uyruklular,

-Tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimler,

-Tercümanlar,

-Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenler,

-Dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlar,

-Kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabipler,

-Adli Tıp Müessesesi uzmanları,

-Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyeleri,

-İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları,

-657 sayılı Kanuna tâbi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personel

zorunlu hallerde sözleşme ile istihdam edilebilir.

Sözleşmeli personelin özlük hakları nasıl düzenleniyor?

Sözleşmeli personelin işe alınması, mali ve sosyal hakları ile görevlerine son verilmesi konusundaki düzenlemelerin Bakanlar Kurulu tarafından yapılması öngörülmüştür.

Bu çerçevede, 657 sayılı Kanun;

-Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınavlar ile istisnaları,

-Bu personele ödenebilecek ücretlerin üst sınırları,

-Verilecek iş sonu tazminatı miktarı,

-Kullandırılacak izinler, 

-Pozisyon unvan ve nitelikleri,

-Sözleşme fesih halleri,

-Pozisyonların iptali

gibi huşuların Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenmesini hüküm altına almıştır..

Yeniden sözleşmeli personel olma engeli

Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle kurumları tarafından sözleşmeleri feshedilen sözleşmeli personel ile sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı fesheden sözleşmeli personel, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarında yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilememektedirler. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.