logo yeni

4/B HİZMET SÜRELERİ MEMURİYETTE DEĞERLENDİRİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

intibakDevlet memuriyetine yasal düzenlemelerle geçirilen 4/B personelin sözleşmeli statüde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin belirlenmesinde değerlendirilmekle birlikte, bunun dışındaki hallerde sözleşmeli sürelerin memuriyette değerlendirilmesi konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra Devlet memuriyetine geçen ve sözleşmeli hizmet süreleri kazanılmış hak aylığının belirlenmesinde değerlendirilmeyen memur tarafından açılan Davada, idare mahkemesi ile Danıştay farklı kararlar vermiştir.

4/B sözleşmeli personel iken istisnai memuriyet kadrosuna atanan ve kısa süre sonra başka memur kadrosuna atanan personelin, sözleşmeli hizmetlerinin değerlendirilmesi istemiyle kurumuna yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine dava açılmıştır.

İDARE MAHKEMESİ KARARI

Davaya bakan Ankara 10. İdare Mahkemesi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/C/6 maddesinde,  Kanun'un 4 üncü maddesine ve 237 nci maddesinin (e) bendine göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde sözleşmeli personel statüsünde geçirdikleri sürelerin her yılının bir kademe ilerlemesi, her üç yılının ise bir derece yükselmesi olarak değerlendirileceği, öte yandan Kanunun 61 inci maddesinde istisnai memuriyetler için kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı hükümlerine yer verildiği, bu durumda istisnai memur olan davacının Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak geçen sürelerinin kazanılmış hak aylığının tespitinde değerlendirilmesine olanak bulunmadığı değerlendirmesinde bulunularak, açılan davanın reddine karar vermiştir.

DANIŞTAY 5. DAİRESİ KARARI

Davaya temyiz aşamasında bakan Danıştay 5. Dairesi; 657 sayılı Kanunun 36/C/A maddesi hükümlerinden söz edilerek, istisnai memurlara ilişkin hükümlere değinilmiş ve Kanunun 61 inci maddesinde yer alan “Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır." hükmünden söz edilmiştir.

Kararda yer verilen hükümler çerçevesinde konuyu değerlendiren Danıştay 5. Dairesi “istisnai memurluklara atananlara atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarih itibariyle kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümlerin uygulanabileceği, öte yandan Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapmış olanlar yönünden ise, sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin, yine kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirileceği açıktır” denilmiş ve memur kadrosuna atanan davacının 4/B sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerekirken, aksi yönde kurulan dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiş hükmüne varılmıştır.

İstisnai memurların kademe ilerlemesi ve 4/b hizmetlerin değerlendirilmesi hakkındaki Danıştay Kararı

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.