logo yeni

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN BAZILARINI SEVİNDİREN BAZILARINI DA UMUTLANDIRAN KARAR

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

mujdeTürkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda istihdam edilen sözleşmeli personel ile düzenlenen hizmet sözleşmesinde yer alan ve sağlık mazereti nedeniyle 1 yılda 30 günden fazla görevinden uzak kalması durumunda sözleşmesinin feshedilmesini öngören düzenlemenin yürütülmesi durduruldu. Bu karar, Kamu Hastaneleri Kurumu sözleşmeli personelini sevindirirken,  diğer kurumların benzer durumdaki sözleşmeli personelini ise umutlandırdı.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu sözleşmeli personel “hizmet sözleşmesi” nin;

** "İzin hakları" başlığı altında yer alan, "Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli izin verilebilir"

**"Sözleşmenin feshedileceği haller" başlığı altında yer alan, "Belge ile ispat edilebilen sağlık mazereti sebebiyle, bir yılda görevden uzak kalınan sürenin 30 günü geçmemesi"

şeklindeki düzenlemelerin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile açılan davaya bakan Danıştay 5. Dairesi, bu düzenlemelere ilişkin olarak "yürütmenin durdurulması" kararı verdi.

Kararda;

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Hastalık ve refakat izni" başlıklı düzenlemesine atıf yapılarak, "30 günlük" sınırlamanın bu düzenlemeyle bağdaşmadığı,

-Hastalık halinin, insan iradesi dışında gerçekleşen haklı bir mazeret olduğu vurgulanarak, bu mazeretin sözleşmenin feshini gerektirecek şekilde düzenleme yapılmış olmasında  "hukuka uyarlık bulunmadığı”

değerlendirmesinde bulunularak, hizmet sözleşmesinin söz konusu hükümlerinin yürütülmesinin durdurulmasına Karar verildi.

Diğer kurumlar tarafından sözleşmeli personel ile düzenlenen “hizmet sözleşmelerinde” yer alan benzer hükümlerin de dava konuş edilmesi halinde aynı mahiyette kararlar verilebileceği beklenmekle birlikte, yargı yoluna gidilmesine gerek kalınmaksızın kurumlar tarafından konunun çözüme kavuşturulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.