logo yeni

KADROYA GEÇİRİLENLER ADAY MEMURLUK YAPACAK MI?

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

personel15Sözleşmeli personelin bazılarının ve Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde en az 3 ay süre ile vekil olarak görev yapmış bazı personelin memur kadrolarına geçirilmesine ilişkin düzenleme kabul edildi. Ancak düzenlemede, kadroya geçirilen personelin ve özellikle de 2 yıldan az hizmeti olan personelin aday memurluk yapıp yapmayacağı konusunda herhangi bir hüküm yer almadı.

Memur kadrolarına geçirilmeye ilişkin düzenleme

Sözleşmelilerin ve vekil Kur’an kursu öğreticilerinin kadroya alınmalarına ilişkin olarak, Kanunda;

**Sözleşmelilerin, bulundukları kurumlarda pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanacakları ve ilgili mevzuatına göre sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği,

**Vekil Kur'an kursu öğreticilerinin, Diyanet İşleri Başkanlığa bağlı Kur'an kurslarında 04/05/2005 ile 30/06/2013 tarihleri arasında en az üç ay süreyle vekil Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapmış olmaları halinde Kur'an kursu öğreticisi kadrolarına atanacakları

ifadeleri yer aldı.

Memuriyete yeni geçecek olanların daha önceki hizmeti ne kadar?

Memur kadrolarına atanması kararlaştırılanların (vekil Kur'an kursu öğreticileri hariç),   atanabilmeleri için 25.06.2013 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışıyor olmaları yeterli görüldüğünden, 1 gün çalışmış olanlar da kadroya geçebilecek.

Kur’an kursu öğreticisi kadrolarına atanacakların ise daha önce 3 ay Kur’an kursu öğreticiliği görevini vekil olarak yapmış olması yeterli olacak.

Daha önceki uygulamalarda aday memurluk konusu nasıl?

Örneğin; 2011 yılında çıkarılan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin Devlet memuriyetine geçişi sağlanmıştı. Bu düzenlemede de, ilgili personelin aday memurluğu konusunda herhangi bir ifade yer almamıştı.

632 sayılı KHK’nın uygulamasını göstermek üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan “Uygulama Rehberi”nde ise; “3- Kapsamdaki sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlara 657 sayılı Kanunun adaylığa ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır.” denilmişti.

Ancak, buna rağmen bazı kurumların ilgili personel hakkında adaylık hükümlerini uygulama yoluna gittiği de görülmüştü.

657 sayılı Kanunun aday memur düzenlemesi

Aday memurluk ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunda yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

Madde 54: Sınavlarda başarılı olanlar … memur adayı olarak atanırlar. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz.

Madde 55: Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.

Madde 56: Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin … ilişkileri kesilir.

Madde 57: Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların … ilişikleri kesilir.

Madde 158: Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.

Madde 159: Adaylık süresi sonunda bu asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.

Memuriyete geçirilenler adaylığa tabi tutulmalı mı?

Memuriyete geçirme işleminin özel bir düzenleme olması ve Kanunda doğrudan memur kadrolarına atamadan söz edilmesi nedeniyle, bu personel hakkında adaylık hükümlerinin uygulanmayabileceği düşünülse bile;

**Atama yapılan kadroların istisnai nitelikte kadrolar olmaması,

**Atama yapılan kadrolara KPSS sonucunda yerleşip 2 yıla yakın bir süredir aday olarak görev yapan personelin de olabileceği,

**Adaylık dönemi içerisinde eğitimlerde başarısız olduğu için ilişiği kesilmiş personelin bulunabileceği,

**Adaylık dönemi içerisinde en basit disiplin cezası nedeniyle memuriyetle ilişiği kesilmişlerin de olabileceği

gibi sayılabilecek daha pek çok husus göz önünde bulundurulduğunda;

-Aday memurlara ve aday memurluk sürecinden geçmiş memurlara haksızlık olmaması adına ve memuriyete ilişkin temel bilgiler ile görev alanlarıyla ilgili bilgileri edinmelerinin de sağlanabilmesi için, kadroya geçirilecek olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun adaylık hükümlerine tabi tutulmalarının,

-Bu personelden, memuriyette değerlendirilebilecek hizmet süresi 2 yıldan fazla olanlar hakkında ise adaylık hükümlerinin uygulanmamasının

sağlanmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.