logo yeni

4/B PERSONELE HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE GETİRİLEN KISITLAMALAR İPTAL EDİLİYOR

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

Danıştay 12 nci Dairesi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda uygulanan 4/B Hizmet Sözleşmesinin bazı hükümlerini iptal etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda uygulanan 4/B hizmet sözleşmesine ilişkin açılan iptal davalarında, Danıştay 12 nci Dairesi, 2012 yılı hizmet sözleşmesinin 7 nci maddesinde yer alan “… yılda 30 günü geçmemek üzere…” ibaresini ve 8 inci maddesinde yer alan (a) ve (b) bentlerini iptal etti.

Hizmet Sözleşmesinin 8 inci maddenin (a) bendinde, sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesine veya Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara aykırı davranışının tespit edilmesi halinde yazılı tebligatla sözleşmesinin sona erdirileceği; (b) bendinde ise, tarafların önceden ihbar etmek suretiyle sebepsiz olarak sözleşmeyi feshedebileceği hükümleri yer alıyordu. Danıştay 12 nci Dairesi bu hükümlerin, çalışma barışını bozabileceği, çalışanları, işverenin işten çıkarma tehdidi altında bırakarak verimliliği olumsuz şekilde etkileyeceği ve idareye keyfi fesih hakkı tanıdığı gerekçeleriyle iptal etti.

Öte yandan, Danıştay 12 nci Dairesi, hastalığın insan iradesi dışında gerçekleşen bir olay olması nedeniyle haklı bir mazeret kabul edilmesi gerektiğinden hareketle, hastalık iznini 30 günle sınırlandıran hizmet sözleşmesi hükümlerini de iptal etti.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.