logo yeni

calisanlar2 copy

SÖZLEŞMELİ PERSONEL(4/B) GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILABİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli çalışan personelin görevden uzaklaştırması söz konusu olabilir mi?

Öncelikle bu soruya cevap verebilmek için görevden uzaklaştırma nedir? ne işe yarar? hususlarına kısaca değinelim. 657 sayılı Kanunun 137 nci maddesi “Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.” şeklinde görevden uzaklaştırmayı tanımlamaktadır.

Görevden uzaklaştırma Devlet memurları hakkında yapılacak soruşturmanın güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan geçici bir tedbir durumu olup, bir kamu görevlisi hakkında soruşturma açılmış olması ya da kamu görevlisi hakkında mahkemelerde cezai kovuşturmanın yapılıyor olması durumlarında başvurulan bir uygulamadır.

Aslında görevden uzaklaştırma isminden dolayı memurun aleyhine bir düzenleme gibi durmaktaysa da tam tersine memurun haklarının korunmasını sağlayan bir düzenlemedir. Öyle ki hakkında herhangi bir mahkemede yürüyen bir kovuşturma nedeniyle memurun görevine hemen son verilmesinin önüne geçilip, durumunun kesinleşmesini bekleyerek ona göre karar verilmesini sağlayan bir müessesedir.

Peki bu noktada 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince çalışmakta olan sözleşmeli personelin hakkında yapılacak bir soruşturma ya da mahkemeler nezdinde yürüyen bir cezai kovuşturma olması durumunda sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması mümkün müdür? Bu  soruyu ne yazık ki olumsuz olarak cevaplamak durumundayız çünkü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili hükmünden de anlaşılacağı üzere görevden uzaklaştırma müessesesi memurlar için getirilen bir uygulamadır. Ayrıca, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair esaslar” da bu konuda herhangi bir düzenleme bulunmadığından dolayı sözleşmeli personel hakkında görevden uzaklaştırma uygulanması mümkün değildir.

O halde hakkında mahkemelerce kovuşturma yürütüldüğü için tutuklanan veya gözaltına alınan bir Devlet memuru, görevine son verilmeyerek  kovuşturma sonucunun beklenmesi amacıyla görevden uzaklaştırılırken, böyle bir durumla karşılaşan 4/B'ye tabi bir sözleşmeli personelin, sözleşmede yer alan şartlar çerçevesinde sözleşmesi feshedilebilmektedir. 

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.