logo yeni

SÖZLEŞMELİ PERSONELE(4/B) DİSİPLİN CEZASI VERİLEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin, aynı kanunun 125 inci maddesinde yer verilen disiplin cezaları ile tecziye edilip edilemeyeceği konusundaki sitemize yöneltilen soruları gidermek bakımından bu yazı hazırlanmıştır.

657 sayılı Kanun, 4 üncü maddesinde istihdam şekillerini düzenleyerek, sözleşmeli personel istihdamına da bunlar arasında yer vermiştir. Kamudaki çok sayıda farklı sözleşmeli istihdam türlerinden biri olan 4/B'ye tabi sözleşmeli personel  06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”  da yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde istihdam edilmektedir.

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da  4/B’ye tabi olarak sözleşmeli istihdam edilen personelin disiplin suçunu gerektiren bir iş veya eylemde bulunması durumunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde yer alan disiplin cezaları ile tecziye edileceğine dair bir düzenleme bulunmadığı gibi,  sözleşmeli personelin disiplin suçunu gerektirecek iş ve eylemlerinden dolayı ne gibi bir işlem yapılması gerektiğine dair özel bir düzenleme de mevcut değildir.

Dolayısıyla, sözleşmeli personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde yer verilen  fiilleri sebebiyle disiplin cezası alması söz konusu değildir. Ancak sözleşmelerinde  125 inci maddede yer verilen cezaları belli sayıda işlemleri durumunda sözleşmelerine son verileceği yönünde hüküm bulunabilir. Bu durumda sözleşme hükümleri gereğince, 125 inci maddede yer verilen iş ve eylemleri belli sayıda işlemeleri  ya da sözleşmelerinde belirtilen koşullara uymamaları nedeniyle yazılı olarak uyarılmalarına rağmen uymamakta ısrar etmeleri sözleşmelerinin feshine sebep olabilir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.