logo yeni

calisanlar2 copy

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

personel3Bugün (26 Aralık 2019) yürürlüğe giren 1927 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 4/B statüsünde sözleşmeli personel istihdamına ilişkin hususlarda bazı değişiklikler yapıldı. 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikler şöyle:

**Gençlik ve Spor Bakanlığına 4/B statüde spor uzmanı, antrenör ve gençlik çalışanı unvanlı sözleşmeli personel alımı; KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre yapılacak. 

**Gençlik ve Spor Bakanlığında, altmış yaşından büyük olmamak kaydıyla aşağıdaki şartlardan herhangi birisini taşıyanlar ekli sınav şartı aranmaksızın spor uzmanı ve antrenör unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilebilecek:

a)  Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

b) Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

c) Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

ç) Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak.

d) Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmak. 

**26 Aralık 2019 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığında antrenör ve spor uzmanı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmekte olanlardan, on işgünü içerisinde yazılı olarak başvuranlar, sınav şartı aranmaksızın Bakanlıkça 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere aynı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecek. 

Bu kapsamda atanacak olanların önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınacak. Ayrıca önceki pozisyonlarında geçen hizmet süreleri, kurum içi yer değişikliği için aranan sürelerin hesabında değerlendirilecek. 

Kapsamda bulunan ancak 26 Aralık 2019 tarihinde doğum, evlat edinme, askerlik, eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi sebepleriyle görevi başında bulunmayanlardan, ilgili mevzuatına göre hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da, yapılan düzenlemeden yararlanabilecek. Bunlar, usulüne ve süresine uygun şekilde yeniden istihdam edilmek üzere talepte bulundukları tarihten itibaren otuz gün içerisinde atanacak. 

**Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının sanatsal faaliyetleri kapsamında, bir yıldan az süreli olarak çalıştırılanların çalışma gün, saat ve sürelerinin tespiti hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak. 65 yaş sınırlaması, bu sanatsal faaliyetler kapsamında eser başı veya temsil başı ücret karşılığı çalıştırılanlar için uygulanmayacak. Eser başı, temsil başı veya günlük ücret karşılığı çalıştırılanların ücretleri, ayın 15'i beklenmeksizin, görevin yapılmasını müteakiben ödenebilecek. 

**Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, sanatsal faaliyetler için ihtiyaç duyulan solist sanatçı ve sanatçı ile sahne üstünde ve sahne gerisindeki hizmetlerde çalıştırılan personel ile figüranlık faaliyeti yürütenler, bir yıldan az süreli olarak sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilebilecek.

**Yazılı ve Sözlü Sınav sonucuna göre istihdam edilebilecek sözleşmeli personel pozisyonları arasına; Antrenör, Gençlik Çalışanı ve Spor Uzmanı unvanları da eklendi. 

Bugün yürürlüğe giren değişikliklerin tam metni için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.