logo yeni

calisanlar2 copy

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN BAZILARINA YENİDEN İSTİHDAM HAKKI TANINDI

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

ise girme 2Cumhurbaşkanının 1807 sayılı Kararıyla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik bugün (13 Kasım 2019) yayımlandı.

Yapılan değişiklikle; eşlerinin yurtdışı görevleri nedeniyle görevden ayrılan sözleşmeli personelin, eski kurumlarına yeniden sözleşmeli personel olarak dönebilmesine iknak tanındı.

Buna göre;

Memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulacak. İstekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınacak.

Ancak bu personelin yeniden sözleşmeli personel olarak hizmete alınabilmesi için;  sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması ve eşinin görev süresi bitiminden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması gerekecek.

Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam edecek.

Bugün yürürlüğe giren Esaslar

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doğum, evlat edinme, memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin eşinin görev süresi bitiminden, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler."

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.