logo yeni

calisanlar2 copy

4/B ve 4/C PERSONELİN İŞ SONU TAZMİNATININ NASIL VERGİLENDİRİLECEĞİ BELLİ OLDU

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

personel 8657 sayılı Kanunun 4/B ve mülga 4/C maddeleri kapsamında çalışan personele ödenen iş sonu tazminatlarının belli bir miktarı aşmayan kısmından gelir vergisi kesilmeyecek.

Daha önce iş sonu tazminatı almış olanlardan kesilmiş olan gelir vergisi tutarlara ilgililere iade edilecek.

Tebliğ çıktı

Maliye bakanlığı, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Tebliğ çıkardı.

Bugün yayımlanan 303 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde  “657 sayılı Kanunun 4/B ve mülga 4/C maddeleri kapsamında çalışan personele ödenen iş sonu tazminatlarının vergilendirilmesi” hususu da yer aldı.

Tebliğ hükümlere göre;

**657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personele ve mülga (C) fıkrası kapsamındaki geçici personele hizmet sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle ödenen iş sonu tazminatlarının bir kısmı gelir vergisinden istisna olacak.

**Vergiden istisna olacak iş sonu tazminatının toplam tutarı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emekli ikramiyesinin ilgili personelin hizmet yılı ile çarpımını geçemeyecek. 2018 yılının ilk yarısında yıllık tutar 5.001,76 TL olarak uygulanacak.

**Daha önce kendilerine ödenmiş iş sonu tazminatları üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmış olanlar, zamanaşımı süresi de dikkate alınarak;

    a) Kesilen gelir vergisini dava konusu yapmamış olan mükellefler, ilgili muhasebe birimlerine dilekçeyle başvurarak tahsil edilmiş olan gelir vergisini iade alabilecek.

    b) Mahkemelerde ihtilafı devam eden henüz yargıda kesinleşmemiş işlemlere ilişkin olarak; mükelleflerin, davalarından feragat etmeleri ve buna ilişkin ilgili mahkemeden feragat ettiklerini gösterir şerhli dilekçe örneğini veya bu belge temin edilemediği takdirde feragat nedeniyle verilecek karar örneğini muhasebe birimlerine ibraz ederek tahsil edilmiş olan gelir vergisini iade alabilecek.

Tebliğ için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.