logo yeni

calisanlar2 copy

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL YER DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

personelKamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çeşitli şekillerde istihdam edilen sözleşmeli personelin, zaman içerisinde kendi kurumunda yer değiştirme veya başka bir kuruma geçme düşüncesi de oluşabilmektedir.

Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenleme 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde yer almış ve bu düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar ise Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulmuştur. Öte yandan, toplu sözleşme ve yasal düzenlemelerle de sözleşmeli personel istihdamı konusunda belirleme yapılması yoluna da gidilmiştir.

Ancak, sözleşmeli personel istihdamına ilişkin belirlemelere bakıldığında, 4/B sözleşmeli personele bazı hallerde kurum içinde yer değiştirme imkanının tanınmış olduğunu ancak kurumlararası yer değiştirme suretiyle atanmalarının düzenlenmediği görülmektedir. (yeniden ilk defa sözleşmeli personel alım usulü ile farklı bir kurumda görev alınması mümkün olabiliyor)

Eş durumuna bağlı kurum içi yer değiştirme

Sözleşmeli (4/B) personel eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilir. Bu talebinin karşılanabilmesi için;

-Sözleşmeli personelin, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması gerekir.

-Geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması gerekir.

-Eşinin kamu personeli olması ve kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması

şartlarının varlığı aranır.

Sözleşmeli öğretmen ve sağlık personelinin kurum içi yer değiştirmesi

652 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi kapsamında 4/B sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atananlar dört yıl süreyle kurum içi yer değişikliği yapamazlar. Sözleşmeli öğretmenlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerinde, öğretmenin eşi bu öğretmene tabi sayılmaktadır.

663 sayılı Kanunun 45/A maddesi kapsamında 4/B sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına atananlar dört yıl süreyle kurum içi yer değişikliği yapamazlar. Sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerinde, sağlık personelinin eşi bu personele tabi sayılmaktadır. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli diğerinin ise kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde, sağlık personeli hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere kurum içi yer değiştirme suretiyle atanabilir.

Becayiş yoluyla kurum içi yer değiştirme

Sözleşmeli (4/B) personel becayiş yapmak suretiyle kurum içinde yer değişikliği talebinde bulunabilir. Sözleşmeli personel, görev yaptıkları kurumların hizmet gerekleri çerçevesinde, aynı unvan ve hizmet niteliklerine sahip sözleşmeli personel ile kurum içinde karşılıklı yer değiştirebilirler. Karşılıklı yer değiştirme isteği, ilgililerin pozisyonlarının vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

Sağlık durumuna bağlı kurum içi yer değiştirme

Sözleşmeli (4/B) personel sağlık durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilir. Bu talebinin karşılanabilmesi için;

-Geçeceği hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması,

-Görev yaptığı yerdeki (ildeki) Devlet veya üniversite hastanesinde kendisinin, eşinin, çocuklarının ve bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığı yönündeki sağlık kurulu raporunu kurumuna ibraz etmesi

gerekir.  Sağlık mazereti kalktığında, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve nitelikteki boş pozisyona yeniden ataması yapılabilir.

Şehit eşi olma nedeniyle kurum içi yer değiştirme

Şehit eşi olan sözleşmeli (4/B) personel kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilir. Bu talebin karşılanabilmesi için sözleşmeli personelin geçeceği hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması gerekir.  Bu kapsamdaki talepler sadece bir defaya mahsus yerine getirilir.

Can güvenliğine bağlı kurum içi yer değiştirme

Sözleşmeli (4/B) personel san güvenliği mazeretine bağlı kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilir. Bu talebinin karşılanabilmesi için;

-Görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünün, adlî veya mülkî idarî makamlarca belgelendirilmiş olması,

-Geçeceği hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması şartıyla ve kurumun hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle

 yerine getirilebilir.

Eşi vefat ettiği için kurum içi yer değiştirme

Eşi vefat eden 4/B personelin kurum içi yer değiştirme talebi; geçeceği hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması şartıyla ve kurumun hizmet gerekleri çerçevesinde yerine getirilebilir.

Belli bir hizmet süresini doldurduğu için kurum içi yer değiştirme

Görev yaptığı yerde (ilde) en az üç yıl hizmet yapmış olan sözleşmeli personelin kurum içi yer değiştirme talebi; kurumlar adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce ve yılda bir kez olmak üzere, geçeceği hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması şartıyla ve kurumun hizmet gereklerine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.