logo yeni

calisanlar2 copy

BELEDİYELERE TAM VE KISMI ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NASIL OLUYOR?

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

ise girme 5Belediye ve bağlı kuruluşlarında, bazı unvanlarla sınırlı olmak üzere tam ve kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamına da gidilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası tam zamanlı sözleşmeli personel, dördüncü fıkrası ise kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamını düzenlemiştir.

Tam zamanlı sözleşmeli personel

**Belediyeler ile bağlı kuruluşlarında norm kadroya uygun olarak yıllık sözleşme ile uzman teknik personel çalıştırılabilmektedir.

Bu kapsamda, (çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında); avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici, programcı, mütercim, tabip, uzman tabip, diş tabibi ebe, hemşire, laborant, veteriner, teknisyen, tekniker, fizikçi, kimyager, istatistikçi, jeolog, arkeolog, hidrolog, jeofizikçi, jeomorfolog, matematikçi, restoratör, grafiker, teknik ressam, kaptan, pilot, ölçü ayar memuru, çocuk eğitimcisi, eğitmen, kameraman, topograf, sosyolog, hidrobiyolog, sağlık memuru, eczacı, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, biyolog, bakteriyolog, çocuk gelişimcisi, antropolog, kütüphaneci, ekonomist gibi uzmanlık ve teknik bilgi isteyen pozisyonlarda yıllık sözleşme ile personel çalıştırılabiliyor.

**Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır.

Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz.

**Bu kapsamda istihdam edilenlere ödenecek net ücretin miktarı, söz konusu kadro unvanının 1/1 seviyesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadrolar için ise o kadro unvanında ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre belirlenir.

Öte yandan, Maliye Bakanlığı her yıl çıkardığı genelge ile sözleşmeli personelin unvan bazında ücret tavanları ve ek ödeme tutarlarını belirlenmekte ve belediye meclisi kararıyla da bu tavanı aşmamak üzere ücret belirlemesine gidilmektedir. 2018 yılına ilişkin ücret ve ek ödemeler için tıklayınız …

**Tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel unvanlarına İçişleri Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir. Ancak, sözleşmeli personeli alımını belediyeler kendileri yapar.

Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak işe girebilmek için;

657 sayılı Kanunun 4/B sözleşmeli personel istihdamında aranan nitelikler aranır.

Yürütecekleri hizmet için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımak gerekir.

Çalışacağı sözleşmeli pozisyon için gerekli öğrenim şartını taşımak gerekir.

KPSS ve sınav şartı bulunmamakla birlikle, bazı belediyelerde bu tür personel istihdamı için sözlü/uygulamalı sınav yapılabilmektedir. Sınav açılmadan personel alımında duyuru yapılmazken, sınavla personel alımında ise duyuru yapılması yoluna gidilebilmektedir.

Kısmi zamanlı sözleşmeli personel

Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabiliyor.

Sayılan unvanlara ilişkin hizmetler dışında kalmak ve o hizmet için ihdas edilmiş kadro bulunmamak kaydıyla, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamı uygun görülmüş olan kadro unvanlarına ilişkin görevlerde, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre kısmi süreli sözleşmeli personel de çalıştırılabilir.

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda sayılan her unvan için birden fazla olamamakta ve sözleşme süreleri takvim yılını aşamamaktadır.

Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların 1/1 seviyesinde bulunanlar için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararıyla belirlenmektedir.

Bu kapsamda istihdam edilenlerin başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olmaları durumunda, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primleri yatırılmaz.

Aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı kuruluşta çalıştırılmaz.

Kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamı için sınav şartı bulunmamaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.