logo yeni

calisanlar2 copy

4/B PERSONELİN REFAKAT İZNİ KULLANMA HAKKI VAR MI?

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

refakatKamu görevlilerinden bazıları; anne, baba, eş, çocuk veya kardeşleri ağır bir kaza geçirdiğinde ya da tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalandığında, aylık ve özlük hakları etkilenmeden refakat izni alabiliyor. Ancak bu imkan kamu görevlilerinin tamamına tanınmamıştır.

Refakat izni konusu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş olup, özel mevzuatında izin haklarının 657 sayılı Kanuna tabi personel için belirlenen şekilde olacağı belirtilen diğer kamu görevlilerinin de refakat izni kullanması mümkün olabilmektedir.

Memurların refakat izni

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur tarafından refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak memura üç aya kadar izin verileceğine ve gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar uzatılacağına hükmetmiştir.

Refakat izni konusundaki ayrıntılar için tıklayınız …

4/B sözleşmeli personelin refakat izni

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen kamu görevlilerinin izin hakları “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da düzenlenmiştir. Bu düzenlemede sözleşmeli personelin izin hakları arasında; yıllık izin, doğum izni, süz izni, mazeret izni, sağlık izni ve hastalık izni sayılırken, bu personelin refakat izni kullanabileceğine ilişkin herhangi bir hükme ise yer verilmemiştir.

Öte yandan, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda, bu Kanun kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca izin kullanacakları belirtildiğinden, bu kapsamdaki sözleşmeli personel refakat izni kullanabilmektedir.

Buradan, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personele, yakınlarının ağır bir kaza geçirdiği veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalandığı durumlarda, refakat izni kullanabilme hakkının mevzuat ile tanınmadığını anlamaktayız.

Ancak, refakat izni talepleri kurumlarınca reddedilen 4/B personelinin idari yargı yerlerinde açtıkları davalarda mahkemeler tarafından farklı kararlar verilmiş olduğu da görülmektedir. Bu kararların bazılarında, sözleşmeli personelin kendi mevzuatında açık hüküm bulunmadığı durumlarda, "kadrolu memurlara" uygulanan hükümlerin kıstas alınarak uygulanması gerektiği yönünde değerlendirmelerin yapılmaktadır. Ayrıca, Danıştay tarafından 4/B sözleşmeli personelin refakat izni kullanamayacağı yönünde verilmiş kararlar da mevcuttur. Danıştay kararı için tıklayınız …

4/B personelin refakat izni hakkı açıkça düzenlenmeli

4/C geçici personel düzenlemesinin kaldırılarak bu kapsamdaki personelin 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesiyle birlikte, 4/B sözleşmeli personelin izin hakları konusu yeniden gündeme geldi.

4/C geçici personelin izin haklarının 4/B sözleşmeli personelden farklı olması, kamu görevlileri arasında izin hakları arasında farklılıklar bulunması, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU tarafından 30 Mart 2018 tarihinde yapılan açıklamada 4/B personelin izin süreleriyle ilgili düzenleme yapılacağının da ifade edildiği dikkate alındığında; 4/B personelin izin hakları konusunda düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğu ve bu konuda yapılacak düzenlemede 4/B personele refakat izni hakkının da tanınması gerektiği değerlendirilirken, yapılacak düzenlemenin de gecikmemesi arzu edilmektedir. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.