logo yeni

calisanlar2 copy

4/C PERSONELİN BEKLEDİĞİ KARAR ÇIKTI

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

personel52 Nisan 2018 Pazartesi gününe kadar 4/B statüsüne geçirilecek olan 4/C personel ile ilgili hususları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı çıktı.

Bugün (30 Mart 2018) yayımlanan 2018/11587 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler arasında,4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek olan 4/C personele ilişkin bazı hususların belirlenmesi de yer aldı.

Geçici personel istihdamı nasıl olacak?

**Türkiye İstatistik Kurumunda, Resmi İstatistik Programı ile kalkınma planlarında yer alan ve/veya acil veri ihtiyacı bulunan durumlarda yapılacak veri derleme, değerlendirme ve benzeri çalışmalar ile aynı nitelikteki proje bazlı veya parça başı çalışmalar için toplam 16.000 adam/ay çalıştırılabilecek. Aylık ücretleri; 28.390 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar olacak.

**Yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan canlı modellik çalışmaları için 250 adet personel çalıştırılabilecek. Bunların saatlik ücretleri: 485 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar olacak.

Bu kapsamda görev yapan personele, parça başı ve saat ücreti karşılığı çalışanlar hariç, çalıştıkları her ay için iki gün ücretli izin verilecek ve çalışılan her ay için kazanılan izinler sözleşme dönemi içinde kalmak kaydıyla toplu olarak da kullandırılabilir. Bu personelin mazeret izinlerine dair hususlarda diğer sözleşmeli personele ilişkin hükümler uygulanacak.

Bu kapsamda görev yapan personelin ücretleri, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15’iırde ödenecek.

Özelleştirme uygulamalarından sözleşmeli pozisyonlara atanan işçiler

**4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirme programına alman kuruluşların (iştirakler hariç) kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla İş Kanunu hükümlerine tabi daimi işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra özel sektör tarafından kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirildiler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilecek.

Söz konusu personelden; yükseköğrenim mezunu olanların “idari büro görevlisi” unvanlı pozisyonlara, diğerlerinin ise “idari destek görevlisi” unvanlı pozisyonlara atama teklifleri yapılacak.

4/C'den 4/B'ye geçirilecek personel

**657 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkına sahip olup; anılan Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasına göre Türkiye İstatistik Kurumunda çalışanlar “anketör” unvanlı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan yükseköğrenim mezunu olanlar “idari büro görevlisi” unvanlı, diğerleri ise “idari destek görevlisi” unvanlı pozisyonlara kurumlarınca atanacak.

**Bu madde uyarınca atananların ücretleri, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15’inde ödenecek.

**Bu kapsamda atanan personelin sözleşmeleri, yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erecek. 

Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız ... 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.