logo yeni

calisanlar2 copy

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL DEVLET MEMURLUĞUNA GEÇERSE İŞ SONU TAZMİNATI ALIR MI?

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

adalet 2657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenebilecek haller “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da belirtilmiştir.

Kendi isteği ile görevinden ayrılan 4/B personele iş sonu tazminatı ödeneceği hususunda söz konusu Esaslarda herhangi bir hüküm yer almamakla birlikte, açılan bir davada Danıştay 11.Dairesi tarafından verilen Kararda, Devlet memuriyetine ait bir göreve başlamak amacıyla görevinden kendi isteği ile ayrılan 4/B personele iş sonu tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmedildiği görülmektedir.

4/B personele iş sonu tazminatı ödenecek haller

Kurumunda fiilen (askerlik ve doğum dışında) kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayan sözleşmeli personelden;

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması nedeniyle hizmet sözleşmesi sona erenlere,

-Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesi feshedilenlere veya yenilenmeyenlere,

-İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybettiği için hizmet sözleşmesi sona erenlere,

-Kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmesini feshedenlere,

-Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlere,

-Ölüm nedeniyle hizmet sözleşmesi sona erenlerin kanuni mirasçılarına

o kurumdaki her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenmektedir.

Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmamaktadır. Ayrıca, iş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmemektedir.

İş sonu tazminatı ödenmeyecek haller

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan hükümlere göre, 4/B sözleşmeli statüde görev yapan personele;

-Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurumları tarafından sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde,

-Sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle, kendisi tarafından sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde

ise iş sonu tazminatı ödenmemektedir.

Devlet memuriyetine geçmek için sözleşmesini fesheden 4/B personelin durumu

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapanların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Devlet memuriyetine ilişkin bir kadroda görev alabilmeleri, 4/B statüsündeki görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir.

Devlet memuriyetine başlamak için sözleşmelerini kendi istekleriyle fesheden personele,  sözleşme esasları dışındaki bir nedenle sözleşmelerini feshettikleri gerekçesiyle, ilgili kurumlar tarafından iş sonu tazminatı ödenmemesi yoluna gidilebilmektedir.

Ancak, benzer bir durumda iş sonu tazminatı ödenmemesi üzerine açılan davada, Danıştay 11.Dairesi, sözleşmenin feshinin haklı bir nedene dayanıyor olmasından dolayı, ilgili personele iş sonu tazminatı ödenmemesini hukuka uygun bulmadı.

Danıştay 11.Dairesi Kararında;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında görev yapan  sözleşmeli personelin, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle sözleşmesini feshetmesi halinde kendisine iş sonu tazminatı ödenmeyeceği,

-Dava konusu olayda, davacı ile davalı idare arasında imzalanan Hizmet Sözleşmesinde, tarafların, bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebileceği hükmüne yer verilmiş olduğu ve bu nedenle; haklı bir nedenin varlığı halinde, tarafların sözleşmenin feshine ilişkin olarak bir ay önceden ihbar yükümlülüğünün bulunduğundan söz edilemeyeceği,

belirtilerek, Devlet memuriyetine ait bir kadroya atandığı için (1 ay önceden haber vermeden) sözleşmesinin feshini isteyen sözleşmeli personele, iş sonu tazminatı ödenmemesinin hukuka uygun olmadığına hükmedildi.

Karar için tıklayınız …

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.