logo yeni

calisanlar2 copy

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELE TANINAN İZİN HAKLARI HAKKI NASIL?

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

izin657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi hükümleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personele bazı izin hakları da tanınmıştır.

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da, 4/B sözleşmeli personelin hangi hallerde ve ne kadar süreyle izin kullanabileceği belirlenmiştir.

Yıllık izin

4/B sözleşmeli personele, kamu kurum ve kuruluşlarında Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle herhangi bir statüde geçirmiş olduğu hizmet sürelerinin toplamı bir yıldan on yıla kadar ise 20 gün, on yıldan fazla ise 30 gün ücretli yıllık izin verilir.

Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev yapan 4/B sözleşmeli öğretmenlere, yaz tatili ve dinlenme tatilinde izin verilmesi nedeniyle ayrıca yıllık izin verilmez.

Sözleşmeli personelin, ait olduğu takvim yılı içinde kullanmadığı yıllık izin süreleri, izleyen yıla devredilmez.

Doğum izni

4/B sözleşmeli kadın personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptıktan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi izin süresine 2 hafta daha eklenir.

Beklenen doğum tarihinden 8 hafta önce sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir ve isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler (5 haftaya kadar olan süre), doğum sonrası izin süresine eklenir.

Doğum izni kullanması nedeniyle sözleşmeli personele Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği tutarı ilgilinin ücretinden düşülür.

Süt izni

4/B sözleşmeli kadın personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. İlgili personel, istediği saatte bu izni kullanabilir.

Babalık izni

Eşi doğum yapan 4/B sözleşmeli personele, isteği üzerine 2 güne kadar ücretli mazeret izni verilir.

Evlilik ve ölüm izni

Kendisi veya çocuğu evlenen 4/B sözleşmeli personele, her olay için isteği üzerine 3 güne kadar ücretli mazeret izni verilir.

Annesi, babası, eşi, çocuğu veya kardeşi ölen 4/B sözleşmeli personele, her olay için isteği üzerine 3 güne kadar ücretli mazeret izni verilir.

Sağlık (şua) izni

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan 4/B sözleşmeli personele, her yıl bir ay süre ile ücretli sağlık izni verilir.

Hastalık izni

4/B sözleşmeli personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklarından dolayı ücretli hastalık izni verilebilmektedir.

Hastalık izni kullanması nedeniyle sözleşmeli personele Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği tutarı ilgilinin ücretinden düşülür.

Engelli çocuk nedeniyle izin

En az %70 oranında engeli veya süreğen hastalığı olan çocuğu hastalanan (çocuk evli ise eşinin de en az %70 oranında engelli olması şartıyla) 4/B sözleşmeli personele, hastalık raporuna istinaden bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli mazeret izni verilir.

Fazla çalışma nedeniyle izin

O gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorunda olan sözleşmeli personele, normal çalışma sürelerini aşan sürelerdeki çalışmaları karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmediği durumlarda, fazla çalışma süresinin her 8 saati için bir gün hesabıyla izin verilir. 

Refakat izni

Mevcut düzenlemelere göre 4/B sözleşmeli personele, yakınlarının ağır bir kaza geçirmesinden veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanmasından dolayı ücretli refakat izni kullandırılması mümkün olamamaktadır.

Ancak, 4/B sözleşmeli personelin refakat izni taleplerinin kurumlarınca reddedilmesi üzerine açılan davalarda, ilgili kamu görevlisinin kendi mevzuatında açık hüküm bulunmadığı durumlarda "kadrolu memurlara" uygulanan hükümlerin kıstas alınarak haklarında uygulama yapılması yönünde verilmiş mahkeme kararlarına da rastlanmakla birlikte, 4/B personelin refakat izni kullanamayacağına dair Danıştay kararı da mevcuttur. Danıştay kararı için tıklayınız …  

Ücretsiz izin

Mevcut düzenlemelere göre 4/B sözleşmeli personele, ücretsiz (aylıksız) izin kullandırılması mümkün olamamaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.