logo yeni

TRT SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN SAYI VE ÜCRETİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

trtOHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı KHK, TRT’de istihdam edilebilecek sözleşmeli personel sayısını 450 artırırken, kadro karşılığı sözleşmeli personel ödenecek ücretin üst sınırını da belirledi.

680 sayılı KHK, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda bazı değişiklikler yaptı. Buna göre;

**TRT, istihdam edebileceği 300 sözleşmeli personelin yanı sıra, yabancı dilde yayın yapan televizyon kanallarında çalıştırılmak üzere 450 sözleşmeli personeli de istihdam edebilecek.

Yerli ve yabancı personel sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek. Yabancı uyruklular dışında kalan sözleşmeli personel yönetici kadrolarında görevlendirilebilecek.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesine tabi olacak sözleşmeli personele ödenecek ücret, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilecek. Kurumun yabancı dilde yayın yapan televizyon kanallarında fiilen çalışanlar hariç, sözleşmeli personelin ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenlere uygulanan sözleşme ücreti tavanının dört katını (2017 yılının ilk altı aylık döneminde bu rakam 18.749,08 TL) geçemeyecek ve bu ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz.

**Kurumda istihdam edilen kadro karşılığı sözleşmeli personelin unvanları, sayısı, kadro iptal ve ihdasları, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti gibi personele sağlanacak her türlü mali ve sosyal haklar, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek. Kurum personeline sağlanan mali ve sosyal ödemeler ile ücretlerin toplamı, ortalama ücret toplamı üst sınırını geçemeyecek. 2017 yılının ilk altı ayı için ortalama ücret üst sınırı 9.568,09 TLolarak belirlenmiş durumda.

680 sayılı KHK’nın ilgili düzenlemesi

Medya Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Hükümler

MADDE 16- 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin birinci paragrafı ile aynı fıkranın (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu personelin unvanları, sayısı, kadro iptal ve ihdasları, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti gibi personele sağlanacak her türlü mali ve sosyal haklar, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Kurum personeline sağlanan mali ve sosyal ödemeler ile ücretlerin toplamı, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında tespit edilen ortalama ücret toplamı üst sınırını geçemez."

"ı) Sözleşmeli personel; Kurumda radyo-televizyon yayın, yapım, teknik ve bilişim hizmetlerini yürütmek üzere Kurumca yapılacak sınavla istihdam edilen, istihdama ve sözleşmeye ilişkin usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenen yerli veya yabancı uyruklu personeldir. Bu suretle çalıştırılacaklar, sosyal güvenlikleri bakımından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine tabidir. Sözleşmeli personelin ücreti Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Kurumun yabancı dilde yayın yapan televizyon kanallarında fiilen çalışanlar hariç, sözleşmeli personelin ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlere uygulanan sözleşme ücreti tavanının dört katını geçemez ve bu ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu şekilde istihdam edilecek personel sayısı 300'ü geçemez. Ancak, Kurumun yabancı dilde yayın yapan televizyon kanallarında fiilen çalıştırılmak üzere bu sayıya ilaveten 450'yi geçmemek üzere sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu bentte belirtilen sözleşmeli personel sayıları Bakanlar Kurulu kararı ile artırılabilir. Yabancı uyruklular dışında kalan sözleşmeli personel yönetici kadrolarında görevlendirilebilir."

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.