logo yeni

İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞUNA ALINACAK UZMAN ERBAŞLAR NASIL BELİRLENECEK?

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

uzman cavusUzman erbaş olarak görev yapmış olanların, sözlü sınavla sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik düzenlemesi yapıldı.

OHAL kapsamında çıkarılan 676 sayılı KHK; en az 2 yıl süre ile uzman erbaş olarak görev yapmış olanların, bir defaya mahsus olmak üzere Adalet Bakanlığı emrinde infaz ve koruma memuru olarak istihdam edilmesine imkan vermişti.

Konuya ilişkin usul ve esaslar, “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği”nde değişiklik yapılmak suretiyle belirlendi. İlgili Yönetmelik değişikliği bugün (6 Aralık 2016) yayımlandı.

Uzman erbaşlar infaz ve koruma memuru olabilecek

**Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl süreyle uzman erbaş statüsünde çalıştıktan sonra 20/10/2016 tarihine kadar kendi istekleriyle sözleşmelerini feshet olanlardan,

**Yapılacak olan sözlü sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olup, yaş ve merkezi sınav şartı hariç olmak üzere, İnfaz ve Koruma Memuru olarak istihdam edilebilmek için öngörülen şartları taşıyanlar,

**30/6/2017 tarihine kadar Adalet Bakanlığınca ya da Bakanlıkça belirlenecek adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava girebilecek.

Sınava başvuru nasıl olacak?

Atama yapılacak sözleşmeli infaz ve koruma memuru pozisyonları, başvuru süresinin bitiminden en az 15 gün önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Sınavı yapacak adalet komisyonları, sınava başvuru, başvuru formu, merkezi kura ve sınava ilişkin diğer hususlar sınav ilanında belirtilecek.

Adaylar sözlü sınava, ilan edilecek başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi, uzman erbaş olarak çalıştığını gösterir hizmet belgesiyle birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınav birimine veya mahalli cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracak.

Adaylar sadece bir adalet komisyonuna başvurabilecek. Adayın birden fazla adalet komisyonuna başvurması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvurusu kabul edilen tüm adaylar boy kilo ölçümüne alınacak. Başvurusu kabul edilen adayların boy ve kilo ölçme işlemleri, sınavı yapacak adalet komisyonu tarafından yapılarak sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ilan edilecek.

Atama nasıl olacak?

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekecek. Sözlü sınavda başarılı bulunanlar en yüksek puandan başlamak üzere sözlü sınav puanlarına göre sıralanıp ilan edilecek. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl ve yeterli sayıda yedek aday belirlenecek.

Sınav sonuçlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B (sözleşmeli personel) statüsünde İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonlarına atama yapılacak.

30/6/2017 tarihine kadar boş kalan ya da boşalan pozisyonlara yedek adaylar arasından yerleştirme yapılabilecek. Aynı komisyon içerisinde yedek aday listesinde yerleştirilebilecek aday bulunmaması halinde diğer adalet komisyonları içerisinde yedek olarak bulunan istekliler arasından bir defaya mahsus olmak üzere merkezi kura usulüyle yerleştirme yapılabilecek. Herhangi bir komisyon tarafından başarılı bulunan ancak sözleşme imzalama işlemlerinden feragat edenler ve sözleşme imzaladığı halde göreve başlamayanlar ile herhangi bir sebeple görevinden ayrılanlar merkezi yedek yerleştirme kurasına katılamayacak.

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun geçici 10 uncu madde hükmü gereği 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl süreyle uzman erbaş statüsünde çalıştıktan sonra 20/10/2016 tarihine kadar kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olup, sözlü sınavın son başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olanlardan, yaş ve merkezi sınav şartı hariç İnfaz ve Koruma Memuru olarak istihdam edilebilmek için öngörülen şartları taşıyanlar, 30/6/2017 tarihine kadar Bakanlıkça ya da Bakanlıkça belirlenecek adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca İnfaz ve Koruma Memuru unvanlı vize edilmiş pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilirler.

Bu madde kapsamında belirlenen pozisyonlar ilgili sınav birimince başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce olmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilir.

Adaylar sözlü sınava, ilan edilecek başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi, uzman erbaş olarak çalıştığını gösterir hizmet belgesiyle birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınav birimine veya mahalli cumhuriyet başsavcılıklarına başvururlar.

Adaylar sadece bir adalet komisyonuna başvurabilirler. Adayın birden fazla adalet komisyonuna başvurması durumunda tüm başvuruları geçersiz sayılır.

Başvurusu kabul edilen tüm adaylar boy kilo ölçümüne alınır. Başvurusu kabul edilen adayların boy ve kilo ölçme işlemleri sınavı yapacak adalet komisyonu tarafından yapılarak sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ilan edilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir. Sözlü sınavda başarılı bulunanlar en yüksek puandan başlamak üzere sözlü sınav puanlarına göre sıralanır ve ilan edilirler. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl ve yeterli sayıda yedek aday belirlenir.

30/6/2017 tarihine kadar boş kalan ya da boşalan pozisyonlara yedek adaylar arasından yerleştirme yapılabilir. Aynı komisyon içerisinde yedek aday listesinde yerleştirilebilecek aday bulunmaması halinde diğer adalet komisyonları içerisinde yedek olarak bulunan istekliler arasından bir defaya mahsus olmak üzere merkezi kura usulüyle yerleştirme yapılabilir. Herhangi bir komisyon tarafından başarılı bulunan ancak sözleşme imzalama işlemlerinden feragat edenler ve sözleşme imzaladığı halde göreve başlamayanlar ile herhangi bir sebeple görevinden ayrılanlar merkezi yedek yerleştirme kurasına katılamazlar.

Sınavı yapacak adalet komisyonları, sınava başvuru, başvuru formu, merkezi kura ve sınava ilişkin diğer hususlar sınav ilanı ile belirlenir.

Sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları ile bu maddede hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmeliğin, 2992 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesiyle çelişmeyen hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.