logo yeni

AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

saglik4Daha önce mazeretsiz olarak yerine getirmedikleri zorunlu nöbet görevler nedeniyle haklarında verilen ihtarlar, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerinin feshini etkilemeyecek.

Bakanlar Kurulu, 31.10.2016 tarihli ve 2016/9435 sayılı Kararıyla “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i yürürlüğe koydu.

Bugün (17 Kasım 2016) yürürlüğe giren Yönetmelikle, aylık zorunlu 8 saat nöbet görevini mazeretsiz olarak yerine getirmeyen aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına verilen ihtar puanının etkileri konusunda değişiklik yapıldı.

Değişikliğe göre;

*17 Kasım 2016 tarihinden önce kendilerine verilen zorunlu nöbet görevlerini mazeretsiz olarak yerine getirmedikleri için aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına verilen ihtar puanları, ilgililerin sözleşmelerinin feshini gerektiren ihtar puanı toplamına dahil edilmeyecek. (Bir sözleşme döneminde 200 ihtar puanı alanların sözleşmesi feshediliyor)

*Yapılan değişiklik, 17 Kasım 2016 tarihinden önce sözleşmesi feshedilerek aile hekimi ve aile sağlığı elemanı görevinden ayrılanlar hakkında hüküm ifade etmeyecek.

AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE I- 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İhtar puanı uygulaması

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasının 6745 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki ikinci cümlesi kapsamında aylık zorunlu sekiz saat nöbet görevi verilenlerden, bu görevi mazeretsiz olarak yerine getirmeyenler hakkında Ek (2)’de yer alan Cetvele göre uygulanan ihtar puanları bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ikiyüz puan hesabına dahil edilmez.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmesi feshedilerek aile hekimi ve aile sağlığı elemanı görevinden ayrılanlar hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.”

MADDE 2- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.