logo yeni

calisanlar2 copy

SÖZLEŞMELİ HEMŞİRENİN EĞİTİM MAZERETİ SEBEBİYLE TAYİN TALEBİ REDDEDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

hemsire657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli hemşire olarak çalışan şikayetçinin öğrenim durumu  nedeniyle başka bir İle tayin isteğinin kabul edilmesi talebi Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından reddedildi.

Olayda şikayetçi, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında hemşire olarak çalışmakta olduğunu, aynı zamanda Anestezi Bölümü 2 nci sınıf öğrencisi olduğunu, eğitimine devam etmek için başka bir ile tayin istediğini, Hastanenin ise isteğini 657 sayılı Kanunun 4/B bölümünün 3 üncü maddesi gereğince reddettiğini, kadrolu memurların (4/A bünyesindekilerin) bu haktan yararlandığını ancak 4/B bünyesinde çalışanların yararlanamadığını belirtmekte ve tayininin düzeltilerek onaylanmasını talep etmişti.

Eğitim sebebiyle yer değişikliği talebini reddeden Kamu Denetçiliği Kurumu kararında şu gerekçeye yer verildi:

“şikayetçinin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sözleşmeli statüde hemşire olarak çalıştığı, aynı zamanda … Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Sağlık Meslek Yüksek Okulunda Anestezi bölümünde öğrenim görmekte olduğu anlaşılmakla birlikte; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışan şikâyetçinin tabi olduğu hukuki statü için eğitim durumu nedeniyle kurum içi nâkil hakkının düzenlenmemesi karşısında, hizmet gereklerine göre istihdam politikası uygulayan idarelerin ihtiyaç duydukları personel ile sözleşme imzaladıktan sonra personeli başka bir Kuruma göndermek istememesini olağan karşılamak gerektiği, aynı zamanda daha önceden belirlenen bir statüye sözleşme imzalamak suretiyle katılan şikâyetçinin daha sonra başka bir statüdeki haktan yararlanmak istemesi (25 No.lu paragraftan anlaşılacağı üzere) mevzuat gereğince haklı bir sebep olarak görülmediği, Kurumumuzun da mevzuatla verilmeyen bir hakka ilişkin talebi kabul etmesi yönünde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak mahiyette karar vermesi söz konusu olamayacağı, idarenin işleminde hukuka aykırılık tespit edilemediği,”

Karara ulaşmak için tıklayınız.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.