logo yeni

calisanlar2 copy

4/B PERSONELİN SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLECEĞİ HALLER

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

memur 4Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak görev alanların sözleşmeleri; kurumlar tarafından ya da personel tarafından bazı hallerde tek taraflı olarak feshedilebildiği gibi, bazı hallerde ise kendiliğinden sona ermektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükümleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşmeyle çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanacak hususlar Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile belirlenmiştir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, sözleşmeli personelin sözleşmesinin feshedilebileceği hallere de yer verilmiştir.

Kurumlar tarafından sözleşmenin feshedilmesi

-İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan personelin sözleşmesi, kurumu tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

-İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybeden personelin sözleşmesi, kurumu tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

-Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz olarak kesintisiz 3 gün veya toplam 10 gün süreyle göreve gelmeyen sözleşmesi, kurumu tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

-Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulunduğu yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halini tekrarlayan sözleşmesi, kurumu tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

-Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmayan sözleşmesi, kurumu tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

-Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması hallerinin herhangi birinin gerçekleşmesi halinde personelin sözleşmesi, kurumu tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

Personel tarafından sözleşmenin feshedilmesi

-Bir ay önceden haber vermek koşuluyla, personel kendi iteğiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

-İlk defa hizmete alınma prosedürüne uygun olarak unvan değişikliği yapması durumunda, personel kendi iteğiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

-Eş veya sağlık durumu nedeniyle kurum içi yer değişikliği talebinde bulunan, ancak geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birinden dolayı, personel kendi iteğiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi

-Sözleşmeli personelin ölümü halinde, sözleşme kendiliğinden sona erer.

-Söleşmeli personele, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında; sürekli tam iş göremezlik geliri bağlanması, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması, toptan ödeme yapılması gibi hallerde sözleşme kendiliğinden sona erer.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.