logo yeni

calisanlar2 copy

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KURUM İÇİ VE KURUMLARARASI YER DEĞİŞTİRMESİ NASIL OLUR?

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

yer degistirme657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, görev yaptıkları kurum içinde yer değiştirmeleri bazı hallerde mümkün olabilirken, kurumlar arasında yer değiştirmeleri ise söz konusu olmamaktadır.

Başka bir kuruma yer değiştirme suretiyle naklen atanmasına imkan tanınmayan 4/B sözleşmeli personel, görev yaptığı kurum içinde yer değiştirebilmektedir.

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan hükümlere göre, 4/B personelin kurum içi yer değiştirebileceği haller şöyle:

Becayiş yoluyla yer değiştirme

Sözleşmeli olarak istihdam edilen kamu görevlileri, görev yaptıkları kurumların hizmet gerekleri çerçevesinde, aynı unvan ve hizmet niteliklerine sahip sözleşmeli personel ile kurum içinde karşılıklı yer değiştirebilirler. Karşılıklı yer değiştirme isteği, ilgililerin pozisyonlarının vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

Eş durumu nedeniyle yer değiştirme

4/B personelin eş durumuna bağlı yer değişikliği talebi; pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşinin kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması şartıyla yerine getirilebilir.

Sağlık nedeniyle yer değiştirme

4/B personelin sağlık durumuna bağlı yer değişikliği talebi; geçeceği hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması, görev yaptığı yerdeki (ildeki) Devlet veya üniversite hastanesinde kendisinin, eşinin, çocuklarının ve bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığı yönündeki sağlık kurulu raporunu kurumuna ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazereti kalktığında, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve nitelikteki boş pozisyona yeniden ataması yapılabilir.

Eşinin şehit olması nedeniyle yer değiştirme

Şehit eşi olan 4/B personelin yer değişikliği talebi; geçeceği hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması şartıyla bir defaya mahsus olarak üzere yerine getirilir.

Can güvenliği nedeniyle yer değiştirme        

Görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü, adlî veya mülkî idarî makamlarca belgelendirilen 4/B personelin yer değişikliği talebi; geçeceği hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması şartıyla ve kurumun hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle yerine getirilebilir.

Eşinin vefatından dolayı yer değiştirme

Eşi vefat eden 4/B personelin yer değişikliği talebi; geçeceği hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması şartıyla ve kurumun hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle yerine getirilebilir.

Hizmet süresi nedeniyle yer değiştirme

Görev yaptığı yerde (ilde) en az üç yıl hizmet süresi bulunan 4/B sözleşmeli personelin yer değişikliği talebi; kurumlar adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce ve yılda bir kez olmak üzere, geçeceği hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması şartıyla ve kurumun hizmet gereklerine göre belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. Kurumlar, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için en az üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilirler.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.