logo yeni

YTB'DE SÖZLEŞMELİ UZMAN OLMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

yurtdisi akraba topluluklar baskanligiYurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında sözleşmeli olarak yerli veya yabancı uzman istihdamına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, ilgili usul ve esasların güncel mevzuata uygun hale getirilmesinin yönelik bazı düzenlemeler yapılırken, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında sözleşmeli olarak istihdam edilecek yerli veya yabancı uzmanlarda aranan şartlarda da değişiklikler oldu.

Yönetmelikte yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

**Yabancı uyruklular ve sonradan müracaat ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ile son 10 yılın 5 yılını yurtdışında geçirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için, yerli ve yabancı uzman alımında sadece sözlü sınav yapılması usulü kaldırıldı.

**Yurtdışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinin hangilerinden mezun olanların yerli ve yabancı uzman olarak istihdam edilebileceğini artık Kurum belirlemeyecek. Adaylarda, yurtiçindeki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Kurum tarafından belirlenecek bölümlerinden ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu bölümlere denkliği onaylanmış yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak.

**Yerli ve yabancı uzman olarak alınacaklarda, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu gösteren, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak, yurtiçi ya da yurtdışı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak, ulusal ya da uluslararası nitelikteki sivil toplum örgütlerinde görev yapmak gibi somut çalışmalar yapmış olma şartı da aranacak.

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Bakanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlığı,

c) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,

ç) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

d) Giriş sınavı: Sözleşmeli personel giriş sınavını,

e) Komisyon: Giriş Sınavı Komisyonunu,

f) Sözleşmeli personel: Başkanlıkta, 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın kadro karşılıksız sözleşmeli olarak istihdam edilen yerli ve yabancı uzman personeli,

g) Yabancı uzman: Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağı bulunmayan sözleşmeli personeli,

ğ) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

h) Yerli uzman: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan sözleşmeli personeli,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde geçen “KPDS” ibareleri “YDS” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Yurtiçindeki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Başkanlıkça belirlenecek bölümlerinden ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu bölümlere denkliği onaylanmış yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,”

“5) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu gösteren, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak, yurtiçi ya da yurtdışı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak, ulusal ya da uluslararası nitelikteki sivil toplum örgütlerinde görev yapmak gibi somut çalışmalar yapmış olmak,”

“2) Yurtiçindeki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Başkanlıkça belirlenecek bölümlerinden ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu bölümlere denkliği onaylanmış yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,”

“5) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu gösteren, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak, yurtiçi ya da yurtdışı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak, ulusal ya da uluslararası nitelikteki sivil toplum örgütlerinde görev yapmak gibi somut çalışmalar yapmış olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “KPDS” ibareleri “YDS” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı” ibaresi “İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı”, üçüncü fıkrasında geçen “İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı” ibaresi “İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde geçen “Kurumca” ibareleri “Başkanlıkça”, ikinci fıkrasının (b) bendinde geçen “İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına” ibaresi “İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına”, dördüncü fıkrasında geçen “İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı” ibaresi “İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.